Stekhet marknad för lokaluthyrning i Luleå

Galären i Luleå har hyrt ut ca 13 000 kvm lokaler, varav 8 000 kvm kontor, till byggföretag, myndigheter, konsultföretag, grossister och installationsföretag som alla är i behov av större eller bättre utformade lokaler för att möta den stora efterfrågan i den gröna omställningen. Men det handlar också om restauranger och serviceföretag som ser möjligheter i ett växande Luleå. Ett antal av uthyrningarna är nyetableringar för Luleåregionen.
– Den senaste tiden har vi gjort en hel rad uthyrningar, det kommer av den positiva våg som nu sköljer över regionen, säger Galärens vd Gunnar Tåhlin.

Den senaste uthyrningen har gjorts till SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB, fd. HENT Sverige AB, som nyetablerar sig i Luleå. SSEA är projektutvecklare och totalentreprenör och har en gedigen erfarenhet av att genomföra stora, tekniskt avancerade projekt inom områdena samhällsfastigheter, hotell, kontor, handel och träbyggnad. En kompentens som behövs i den växande regionen.

– Vi välkomnar SSEA till Luleå med varm hand, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Med allt som byggs här nu behöver vi många etableringar från byggsektorn. Det gäller hela skalan med allt från konsulter till entreprenörer, logistikföretag och grossister. Luleå försörjer inte bara Luleåregionen med dess 175 000 invånare med arbetskraft och specialistkompetenser, även samhällsomvandlingen i Malmfälten utgår till stor del från Luleå, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

SSEA hyr lokaler på Västra Varvsgatan 18 i Luleå för sitt nya kontor. Granne med både Galärens Luleåkontor, Skanska och Tillväxtverket. Hyresavtalet med SSEA är tecknat på 5 år och inflyttning sker under sommaren.

– Vi väljer att etablera oss i Luleå på grund av den expansiva fasen regionen i norr är inne i. Då vi är aktiva med projekt även i Kiruna vill vi komma närmare Malmfälten, men väljer att utgå från Luleå för att verka mer centralt i regionen, säger Adam Koller på SSEA. Vi gillade Galärens lokalerbjudande och kontoret på Varvet i Luleå kommer att passa vår verksamhet perfekt, berättar Adam vidare.

Utöver uthyrningen till SSEA så har en rad ytterligare uthyrningar varit aktuella den senaste tiden. Galären ser ingen minskning av efterfrågan på vare sig kontor eller andra typer av lokaler.

– Marknaden i Luleå har aldrig varit hetare, säger, Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Vi kan konstatera att företagen vill ha mer spännande ytor än tidigare. Detta för att locka tillbaka medarbetare till arbetsplatsen och för att attrahera nya och gamla medarbetare då det råder stor arbetskraftsbrist. Även vår satsning på miljöcertifiering och att ta tillvara alla hållbarhetsaspekter i både projekt och uthyrning är numera ofta en förutsättning för att hyra våra lokaler, menar Gunnar.

Om SSEA
Som en del av Ratos-koncernen är SSEA en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden. De har solid kompetens på att genomföra stora, tekniskt avancerade projekt, med bland andra Danderyds Nya Akutmottagning och Ersta Nya Sjukhus i sin portfölj. De är världsledande totalentreprenör inom träbyggnad, med Sara kulturhus i Skellefteå, en av världens högsta träbyggnader. De är även delaktiga i den historiska flytten av Kirunas stadskärna, där de bland annat bygger Kunskapsstaden, en ny skola på 40 000 kvm. Läs mer på www.hent.no

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, äger och förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

För utförligare upplysningar om samtliga lokaluthyrningar, kontakta:
Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Telefon: +46 (0)70-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se

Jimmy Westerlund, Försäljningschef Galären
Telefon: +46 (0)70-656 46 46. E-post: jimmy.westerlund@galaren.se

För utförligare upplysningar om SSEAs etablering, kontakta:

Adam Koller, Regionchef Norr SSEA
Telefon: +46 (0)76-536 45 08. E-post. adam.koller@hent.se

Galären (208)
Lokalhyresgäster (52)
Lokaler (51)
Lokaluthyrning
Luleå (108)
Ssea
Svensk samverkansentreprenad ab
Hent
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!