Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter har tecknat hyresavtal om nya lokaler hos Galären. I maj hittar man dem en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå.

Den anrika byggnaden där Stark Arkitekter flyttar in är byggd 1920 och inrymde en gång i tiden Norrbottens läns producentförening. Många av ursprungsmaterialen finns kvar och den gamla glaskonsten som funnits i lokalerna kommer att bevaras.

– Vi såg direkt potentialen i denna karaktärsfulla lokal. Med mindre förändringar kunde vi förstärka de kvaliteter som redan fanns och skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö, säger Petter Larsson, vd på Stark Arkitekter. Hörnlokalen har dagsljus från tre väderstreck och är placerad i ett attraktivt läge i staden nära service, kommunikation och parkmiljö, berättar han vidare.

Lokalen som är ca 300 kvm har den närmsta tiden genomgått en del anpassningar med ny planlösning, nya ytskikt och ny inredning.

– Vi är jätteglada att vi hittat den här lösningen tillsammans med Galären och att vi fått möjlighet att anpassa lokalen efter vår verksamhet, berättar Petter.

Galären och Stark Arkitekter är samarbetspartners sedan många år tillbaka.

– Eftersom vi kontinuerligt arbetar med förädling av våra fastigheter är Stark Arkitekter en viktig samarbetspartner till oss. De har även varit våra hyresgäster de senaste 10 åren, och vi är glada att de fortsätter vara det i den nya, attraktiva lösningen vi hittat tillsammans, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Stark Arkitekter flyttar till den nya adressen under maj månad.

För utförligare upplysningar om Stark Arkitekters nya lokaler, kontakta gärna:

    • Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå Tel: 070-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
    • Petter Larsson, vd Stark Arkitekter Tel: 070-274 86 22. E-post: petter.larsson@starkarkitekter.se

Om Stark Arkitekter
Stark Arkitekter är ett Luleåbaserat arkitektkontor som startades 1997 under namnet Tirsén & Aili Arkitekter. 2020 bytte de namn till Stark Arkitekter. Företaget drivs idag av delägarkonstellationen Petter Larsson, Anna Klockare Hagnelöv och Dennis Larsson, med Petter Larsson som vd och kontorschef. Stark har cirka 20 medarbetare i organisationen, bestående av både arkitekter och byggnadsingenjörer. De verksamhetsområden de i huvudsak verkar inom är utrednings- och programarbete, idé-, utvecklings- och exploateringsskisser, fullständig A-projektering samt projekterings- och projektledning. De arbetar med alla typer av uppdrag, från övergripande stadsbyggnad ner till minsta byggnadsdetalj. Läs mer på starkarkitekter.se

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv. Läs mer på galaren.se

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23. Inflyttningen är planerad till december 2024.
Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.