SKF och Galären satsar i Luleå

SKF Sverige AB flyttar ihop sina verksamheter i Luleå under Q4 2022. Företaget med ca 100 medarbetare flyttar in i nya lokaler om 2 145 kvm i Galärens fastighet intill Luleås stora infartsled, Bodenvägen.

SKF Sverige AB var i behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten då man idag sitter i olika fastigheter och har förvärvat nya bolag. Efter lång och givande dialog om framtiden i Luleå föll valet på Galärens lokalerbjudande på Skutviken.

Kontraktet är tecknat på 8 år med en flexibel och kundanpassad lösning där SKF själva är med och påverkar utformningen av ytorna. I lokalerna ska kontor, labb och testmiljöer med 100 arbetsplatser ta form.

– Vi är glada att SKF etablerar sig i våra lokaler i ett av Luleås mest attraktiva lägen. Vi är stolta för egen del då vi får vara med och utforma den bästa lokalen för verksamheten och för staden att SKF satsar rejält på regionen, säger Jimmy Westerlund, försäljningschef på Galären.

I dagsläget är byggnationerna i en projekteringsfas med en förväntad byggstart i mars i år. Lokalerna beräknas stå klara under fjärde kvartalet 2022.

– Vi kommer att fortsätta med den postindustriella tegelarkitekturen som minner om tidigare verksamheter på fastigheten och adderar nya glaspartier, entréer och skyltytor. Vi kommer att arbeta med belysning för att förstärka det arkitektoniska uttrycket och skapa trygghet i och omkring fastigheten, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Invändigt bygger vi helt nya spännande lösningar att längta till som medarbetare där vi bland annat tar upp ett schakt med ljusgård genom fastigheten och skapar kontakt mellan våningsplanen. Lokalerna byggs för att klara kraven för miljöcertifiering.

– När lokalerna står klara i slutet av året kommer SKF flytta in i lokaler som både verksamheten och vi som fastighetsägare kan vara stolta över, avslutar Gunnar med att säga.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till SKF Sverige AB, kontakta:
• Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå. Telefon: +46 (0)70-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
• Jimmy Westerlund, försäljningschef, Galären i Luleå. Telefon: +46 (0)70-656 46 46. E-post: jimmy.westerlund@galaren.se

Om SKF Sverige AB
SKF är en av världens ledande leverantörer inom lager, tätningar, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF finns idag i fler än 130 länder med 17 000 distributörsplatser och har 40 963 anställda varav 3 480 i Sverige (2020). Läs mer på: www.skf.com

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad.
Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv. Läs mer på: galaren.se

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23. Inflyttningen är planerad till december 2024.
Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.