Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum, en del av Region Norrbotten, har tecknat hyresavtal om drygt 600 kvm lokaler hos Galären för att lösa verksamhetens behov av magasinering. Inflyttningen är beräknad till januari 2024. I och med tecknande av det nya avtalet har parterna hittat sitt första samarbete.

Hyresavtalet är tecknat på 10 år och innefattar både kontorsytor och hallar. Och nu väntar en anpassning av lokalerna för att matcha Norrbottens museums verksamhetsbehov och kravbild över lokalerna.

– Vi är glada över vårt nya samarbete med Norrbottens museum som är en viktig aktör i länet. Våra affärslokaler lämpar sig för många olika typer av verksamheter och nu har vi hittat en bra lösning för att tillgodose även länsmuseets behov, vilket vi såklart är stolta över, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Den nya lokalen som Norrbottens museum ska ta i anspråk hos Galären finns belägen på Ytterviken och kommer att verka som magasinering för verksamheten. 2–4 personer kommer periodvis att arbeta i lokalerna.

-Verksamheten är i behov av mer ytor för magasinering och Galären kunde erbjuda oss en praktisk och tillgänglig lösning i en av deras fastigheter, berättar Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen vid Norrbottens museum. Vi ser fram emot att ta vid lokalerna i början av nästa år, säger han vidare.

I samband med att Galären bygger om lokalerna kommer man även att ge byggnaden ett mer attraktivt arkitektoniskt uttryck exteriört, bland annat genom ny färgsättning och nya fasader.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till Norrbottens museum, kontakta:

Bildmaterial
Bild 1 (huvudbild i pressmeddelandet): Delar av Norrbottens museums föremålssamling på Björkskatan i Luleå. Ange fotograf: G Rúnar Gudmundsson, Norrbottens museum.
Bild 2: Delar av Norrbottens museums föremålssamling på Björkskatan i Luleå. Ange fotograf: G Rúnar Gudmundsson, Norrbottens museum.

Om Norrbottens museum
Norrbottens museum är regionens länsmuseum och huvudman är Region Norrbotten. Museet är organiserat under avdelningen för regional utveckling som en basenhet inom kulturverksamheten. Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet. Museet verkar för historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet och för dagens och morgondagens kunskap.
I Luleå centrum finns museets huvudbyggnad med utställnings- och programverksamhet, museikafé och museibutik. Vid Norrbottens museum Björkskatan finns personalen som arbetar med museets samlingar, arkiv, bibliotek samt den arkeologiska, etnologiska och byggnadsantikvariska verksamheten. Läs mer på norrbottensmuseum.se.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder.  Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv. Läs mer på galaren.se

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!