Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

600 kvadratmeter, en rejäl takhöjd och metervis med hyllor som fylls på med kulturhistoriska föremål. I januari 2024 fick Norrbottens museum tillgång till den nya lokalen i Luleå som ska fungera som ett magasin för delar av museets samlingar.

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler för att hantera Norrbottens museums växande behov av ett föremålsmagasin, har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem. Med det nya magasinet kommer samlingarna närmare personalen vilket ökar verksamhetsnyttan.
– Vi trivs väldigt bra här. Läget är bra och den här lokalen lever upp till de krav vi ställt för denna typ av magasin, baserat på de resurser vi fått av Region Norrbotten. Det handlar trots allt om ett kulturarv som ska bevaras, användas och utvecklas – både idag och för framtida generationer, säger Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen, Norrbottens museum.

I de nya lokalerna kommer personal från Samlingsavdelningen samt den arkeologiska verksamheten att arbeta.
– Totalt kommer det att finnas ungefär sex kontorsplatser, där medarbetare periodvis kommer att vara verksamma. Lokalen används främst för att magasinera delar av museets samlingar, både befintliga och nyinkomna, men här kommer man också att arbeta med rengöring, vård, uppordning och registrering av föremål. Dessutom kommer det att finnas möjlighet för gästforskare att arbeta här, säger Nils Harnesk.

Behovet av nya lokaler

Längs hyllorna står bland annat jordbruksredskap, bilar från 60-talet, speglar, lampor och mycket annat.
– De äldsta föremålen vi har i museets samlingar är 10 600 år gamla.

Nils Harnesk berättar att de länge hade sökt efter en passande lokal när Galären presenterade det här förslaget.
– Vi fick prata med alla kompetenser direkt, vilket underlättade processen avsevärt. Samarbetet har varit smidigt med snabba besked och tydlig kommunikation.

En av de största fördelarna med den nya lokalen är den stora golvytan, höga takhöjden samt tillgängligheten vilket gör det lättare att ta in och ut föremål. Dessutom har man kunnat säkerställa att golvets bärighet är tillräcklig för att hantera de tunga föremålen. För att möta Norrbottens museums specifika krav har flera anpassningar gjorts.
– För att minimera nedsmutsning och öka säkerheten har ett separat rum byggts för de mer känsliga samlingarna, personalutrymmen har målats om och ett särskilt vårdutrymme har skapats där föremål kan rengöras och hanteras, förklarar Nils Harnesk.

En viktig förändring har varit att ta bort en vägg som delade det stora magasinet i två delar, vilket skapar en mer sammanhängande yta för samlingarna. Ventilationsaggregatet har också flyttats för att just optimera användningen av lokalerna.
– Nu ser vi fram emot att kunna öka tillgängligheten. Den nya lokalens storlek och utformning gör det lättare att visa samlingarna jämfört med tidigare lokaler. Visningar för bokade grupper kan nu planeras, vilket gör det möjligt för fler att ta del av Norrbottens rika kulturarv, avslutar Nils Harnesk.


Foto på Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen, Norrbottens museum.

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23. Inflyttningen är planerad till december 2024.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.