Lumires hållbara flytt till Ytterviken

I september 2023 flyttade Lumires huvudkontor in i Galärens lokaler på Gårdsvägen 11 i Luleå. Här trivs ett 100-tal medarbetare som med stolthet går till arbetet där cirkulärt tänkande står i fokus.

 Visionen känner många Luleåbor till – Tillsammans gör vi Luleå hållbart. Lumire, ett helägt kommunalt bolag, ansvarar för vatten och avlopp (VA), återbruk, återvinning, avfall och biogas i Luleå kommun.
– Vårt uppdrag är att vara en samhällsbyggare, en samhällsfunktion och en beteendepåverkare. Vi erbjuder rent dricksvatten, cirkulerar resurser och hanterar avfall på ett sätt där vi ständigt strävar efter att utvecklas och hitta förbättringar som gynnar nuvarande och kommande generationer. Vi vill möjliggöra att Luleå ska kunna växa på ett hållbart sätt, säger vd Per Ekervhen.

Behovet av större lokaler uppstod i samband med att det år 2020 togs ett politiskt beslut att funktionerna vatten och avlopp samt biogas skulle flytta över från kommunen till bolaget.
– Samma år togs ytterligare ett politiskt beslut att återbruk skulle bli en del av Lumires verksamhet. I och med sammanslagningen växte vi alltså internt och behövde lokaler för att rymma all personal, säger Per Ekervhen.

Attraktiva lokaler

Vatten och avlopp huserade tidigare på logementet på Kronanområdet i Luleå och Lumires huvudkontor fanns på Storheden, där avfallsdelen håller till idag. I september 2023 gick flyttlasset till Ytterviken och cirka 4 500 kvm färdigutbyggda lokaler. De befintliga ytorna rustades upp i form av målade väggar och slipade golv. Här trivs ett 100-tal medarbetare i lokalerna som rymmer kontor, konferensrum, produktionshallar, matsal, innergård, loungeytor, kundservice och omklädningsrum.
– När vi letade efter passande lokaler till huvudkontoret fick vi det här förslaget presenterat för oss av Galären och vi tyckte att det passade oss tack vare att det är en stor tomt som rymmer både en produktionsdel och kontorsdel. En attraktiv och tilltalande miljö som bidrar till ökad trivsel bland våra anställda, säger Per Ekervhen.


I och med att funktionerna vatten, avlopp och biogas blev en del av bolaget har de tidigare 70 anställda förvandlats till dryga 200 varav hälften sitter i huvudkontoret som rymmer VA samt stabs- och stödfunktioner.
– Vi trivs jättebra. Det är enkelt och tillgängligt här med en kombination av jättefina lokaler och vårt tänk kring återbruk. Jag känner en stolthet över att gå till jobbet och att jag har en så bra miljö att jobba i. Funktionella lokaler som vi själva fått sätta vår touch på vad gäller inredningen, det känns extra bra, säger Per Ekervhen.

Några medarbetare som överhör dialogen kan inte låta bli att hålla med.
– Det är helt suveränt här! Stort, ljust och fräscht och med bra luftcirkulation. Och fina golv i produktionshallarna utan risk för olyckor. Det är toppen.

Lever som de lär

Tillbaka till inredningen som på Lumire sticker ut. Den utgörs nämligen av återbruk.
– Vi vill uppmuntra Luleåborna att klättra i avfallstrappan. Det vill säga att använda våra gemensamma resurser på ett medvetet och effektivt sätt samt hushålla med naturens resurser för att inte äventyra möjligheter för kommande generationer. Då måste vi också leva som vi lär i den utsträckning vi kan. Vi vill vara föredömen och visa på möjligheterna att fylla en kontorsbyggnad med återbrukade möbler och konst på ett inspirerande och trivsamt sätt, säger Stina Spiik, inköpssamordnare på Lumire.

Det handlar om allt från möbler, porslin och kaffemaskiner till belysning och dataskärmar. Till och med magneterna på whiteboardtavlorna är återbrukade.
– Vi hade som målsättning att så stor andel som möjligt skulle vara återbrukat och vi har lyckats bra. Det är framför allt textilier som inte är återbrukade, konstaterar Stina Spiik.

Till sin hjälp har Lumire haft en inredningsarkitekt som undersökt tillgängliga möbler hos leverantörer som är anslutna till ett avtal för återbrukade möbler hos en inköpscentral. Hon har även planerat hur Lumire ska använda sig av möbler som de tidigare hade på logementet.
– Hennes hjälp har varit avgörande. Det har varit både en rolig och tidskrävande utmaning. Det går inte lika fort som vid nyköp, men det känns bättre i hjärtat, säger Fanny Norlin, kommunikatör.

Fanny och Stina berättar att det är en salig blandning av möbler som fått flytta in. Några är utställningsexemplar och några har de köpt in när en verksamhet avvecklats. En del av de har lackats om.
– Det har verkligen varit en jakt när man vill återbruka men samtidigt behålla en röd tråd. För oss är det en självklarhet att tänka återbruk i första hand. Vi har tagit inspiration av andra som gjort detta innan och hoppas kunna inspirera fler att göra en liknande resa. Det är inte bara ett sätt att förlänga livet på det som redan är tillverkat, det är även ett sätt att hushålla med ekonomin då återbruk ofta inhandlas för ett bättre pris. Vi hoppas och tror att fler börjar tänka i samma banor.

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!