Lumire flyttar till Galärens lokaler på Ytterviken

I dagarna har ett nytt hyresavtal tecknats mellan Galären i Luleå och de kommunala bolaget Luleå Miljöresurs. I februari 2022 påbörjas flytten av verksamheten till totalt ca 4 500 kvm färdigutbyggda lokaler i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, nära universitetet i Luleå.

Den 1 januari 2022 överförs Luleå kommuns VA-verksamhet från Stadsbyggnadsförvaltningen till Luleå Miljöresurs AB. I och med beslutet om sammanslagningen uppstod behov av större lokaler.

Uthyrningen på Gårdsvägen 11 avser ytor om ca 4 500 kvm fullt utbyggt och avtalet är tecknat på 12 år.

Nuvarande ytor För VA och Lumire på Kronan flyttas med anledning av områdets attraktion för nyproduktion av bostäder. Även delar av verksamheten på Storheden flyttas till de nya lokalerna på Ytterviken. När den nuvarande hyresgästen, Praktiska gymnasiet, flyttar till nya lokaler på Skutviken hos Galären påbörjas omdaningen av fastigheten.

– Ända sedan vi förvärvade den 2012 har vi har haft planer på att utveckla fastigheten för framtiden. Dessutom vill vi miljöcertifiera byggnaden. Nu har vi hittat en aktör som passar in i våra planer, säger Gunnar Tåhlin vid på Galären i Luleå.

När lokalerna med kontor och verkstadsytor står klara för inflyttningen kommer ett 100-tal medarbetare att arbeta i lokalerna.

– Vi ser fram emot sammanslagningen och att få starta tillsammans i nya lokaler. Vi tycker det känns riktigt roligt att vi hittat en så bra och passande lösning med nya ytor tillsammans med Galären, säger Per Ekervhen, vd på Luleå Miljöresurs.

För utförligare upplysningar om uthyrningen, kontakta:

  • Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå AB
    Telefon: 070-648 14 10, e-post: gunnar.tahlin@galaren.se
  • Per Ekervhen, vd Luleå Miljöresurs AB
    Telefon: 0920-25 09 07, e-post: per.ekervhen@lumire.lulea.se

Om Lumire
Luleå Miljöresurs AB ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. De samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanterar vi 55 000 ton per år och omsätter 136 miljoner kronor. Idag är de 76 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare.
Verksamhetens affärsidé lyder: Vi ska erbjuda våra kunder kostnadseffektiva helhetslösningar som skapar mervärden för kunden, samhället och vår ägare Luleå Kommun.

Om Luleå kommuns VA-avdelning
VA-verksamheten i Luleå kommun bedrivs i dag i kommunal förvaltning och är helt finansierad via va-taxan. Huvudmannaskapet är via reglementen delegerat till stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning ansvarar operativt för Luleå kommuns vatten- och avlopps-verksamhet. VA-verksamheten omsätter 200 mkr och hanterar en investeringsvolym i dagsläget på 200–250 mkr för 14 000 abonnenter i Luleå kommun. VA-avdelningen har ett 70-tal anställda inom fyra verksamhetsområden; biogas, produktion, distribution och utredning.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!