Konstverk på reparation

Det vackra konstverket Solens Cykler av Erling Johansson sattes upp i korsningen Västra Varvsgatan/Residensgatan på Varvet i Luleå i slutet av 2020. Under vintern 2023 upptäcktes det att ljuslisternas färgprogrammering i verket förändrades och en felsökning av problemet påbörjades. Man provade först att byta/programmera om de LED-lister som gav fel färgåtergivning, men trots detta kvarstod problemet. Därför togs ett beslut att montera ned konstverket och byta ut samtliga ljuslister i verket. På grund av långa leveranstider har verket saknas på sin plats sedan dess.

Nu är ljuslisterna i konstverket utbytta samt programmerade och under sommaren kommer det att testköras för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Under hösten återmonteras det på sin plats intill Västra Varvsgatan 18.

Om Konstverket
Solens Cykler har skapats av konstnären Erling Johansson, målare, filmare och skulptör. Solens Cykler är en 10 meter hög fristående skulptur i stål och plåt som belyses till sin betydelse med rörligt LED-ljus där färgsättning och rörelsemönster styrs digitalt. Skulpturen, tillsammans med ljussättningen, symboliserar solljuset och solens rörelser från gryning till solnedgång. Betraktaren kan följa solens cykler över dygnet. Färgerna i konstverkets belysning, tillsammans med dagsljuset, skildrar himlens färger under soluppgångar, dagsljus och kvällshimlens sensibla stämningar. Skulpturen skapar identitet och hoppfull stämning till stadsdelen.