Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Galären i Luleå AB och Skatteverket har tecknat hyresavtal för myndighetens nya kontor i Luleå.

Hyresavtalet är tecknat på 6 år och avser ca 2 000 kvm lokaler. När Galärens nuvarande hyresgäst GK flyttar ut tar Skatteverket över lokalerna på Banvägen 23 efter viss anpassning av ytorna. Inflyttningen i kontorslokalerna sker under slutet av 2024.

– Vi är mycket stolta och glada över att vi kunde erbjuda Skatteverket en lämplig lokal för deras ändamål och behov, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Parterna har tecknat ett grönt hyresavtal där båda ska verka för ett miljömässigt hållbart hyresförhållande och ta initiativ till åtgärder och aktiviteter som kan minska miljöpåverkan samt förbättra miljö och hälsa i lokalerna.

Fastigheten där den aktuella lokalen är belägen är idag miljöcertifierad enligt GreenBuilding, men certifieringen skall utökas till Miljöbyggnad, nivå silver.

– Skatteverket är en stark kravställare, både när det kommer till sina lokaler och hållbarhet, det passar oss perfekt, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Galären har nyligen färdigställt kontor och besiktningshall för DEKRA Industrial och DEKRA Automotive på samma fastighet.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till Skatteverket, kontakta:
Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Tel: 070-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad.
Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Skisser av Stark Arkitekter:
Vy exteriört
Vy interiört

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum har tecknat avtal om drygt 600 kvm lokaler hos Galären för att lösa verksamhetens behov av magasinering.
Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Just nu genomför vi en undersökning med våra bostads- och lokalhyresgäster för att få veta hur de trivs hos oss och hur de upplever vår service.
Nya bostadshyror för 2023

Nya bostadshyror för 2023

Galären har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en generell höjning av bostadshyran på 4,1%.