PRESSMEDDELANDE: Både CRC Roofing Filial AB och Lipac Liftar AB hyr av Galären för att kunna utföra sina uppdrag åt världens största företag inom sociala medier i Luleå. CRC Roofing Filial har tecknat avtal om förhyrning av 5 000 kvm mark och Lipac Liftar hyr 751 kvm lokaler. Båda etableringarna sker på Ytterviken.

Utvecklingen inom området är stort. Redan 2018 kunde vi läsa om en stor satsning med en nästintill fördubbling av ytorna på datahallarna i Luleå. CRC Roofing Filial och Lipac Liftar är två av de företag som med anledning av expansionen med ytterligare serverhallar etablerar sig i Luleå.

– Den positiva effekt som datacenteretableringar ger Luleå som stad märks tydligt i sådana här sammanhang. Datahallarnas etableringar spiller över på flertalet branscher och ger staden utvecklingsmöjligheter, arbetstillfällen och möjlighet till fler invånare, säger Gunnar Tåhlin vd på Galären.

CRC Roofing Filial genomför fasadarbeten vid datahallsetableringen i Luleå. Förhyrningen hos Galären avser ett markarrende för upplag och förvaring av material om 5 000 kvm. Förutom markytorna förhyr företaget ett antal möblerade företagslägenheter i Galärens bestånd.

– Galären kunde erbjuda oss markytor för verksamheten, men har också hjälpt oss att hitta ett attraktivt och bekvämt boende för våra medarbetare som kommer från Irland för att arbeta i Luleå. En paketlösning som passade oss perfekt, säger Andrew Voysey på CRC Roofing Filial AB.

Lipacs etablering innefattar en fullserviceanläggning för liftar som kommer att inrymma kontor, omklädningsrum och två stora hallar. Etableringen innebär nya arbetstillfällen då företaget vill rekrytera lokalt.

– Vi är glada att hitta en lokalisering i Luleå med ett strategiskt läge, både sett till Facebooks placering i staden och sett ur ett logistiskt perspektiv. Vi hoppas också kunna anställa personal till vår nya anläggning då vi tror starkt på den utveckling som sker i regionen, säger Rickard Karlsson på Lipac Liftar AB.

– Vi är glada och stolta över att få addera två nya företag till kundstocken, säger Jimmy Westerlund, försäljningschef på Galären. I de här två affärerna har vi fått använda flera delar av vårt erbjudande, både markytor, affärslokaler och företagslägenheter, berättar Jimmy vidare.

För utförligare upplysningar, kontakta:
– Gunnar Tåhlin, vd Galären, 070-648 14 10, gunnar.tahlin@galaren.se
– Jimmy Westerlund, Försäljningschef Galären, 070-656 46 46, jimmy.westerlund@galaren.se
– Rickard Karlsson, Regionansvarig Norrland, 070-586 79 68, rickard.karlsson@lipac.se
– Andrew Voysey, Sverigesamordnare, CRC Roofing Filial, a.voysey@crownroofing.ie

Galären (86)
Lipac liftar
Crc roofing filial
Ytterviken
Kunder (10)
Lokalhyresgäster (15)
Lokaler (23)
Företagslägenheter

Yours ger skaparglädjen liv

Vårt gamla kontor på Lulsundsgatan har blivit Yours-huset. Vi välkomnar vår nya hyresgäst.

Skanska utvecklar sin verksamhet i Luleå

Skanska Sverige har tecknat hyresavtal om lokaler i Galärens fastighet på Västra Varvsgatan 18. I mars flyttar de in i sitt nya kontor.

Padel Social Club planerar för en ny padelhall

Ett hyreskontrakt har tecknats om en ny padelanläggning på Notviksstan i Luleå.