Företag etablerar sig i Luleå med anledning av datahallarnas expansion

PRESSMEDDELANDE: Både CRC Roofing Filial AB och Lipac Liftar AB hyr av Galären för att kunna utföra sina uppdrag åt världens största företag inom sociala medier i Luleå. CRC Roofing Filial har tecknat avtal om förhyrning av 5 000 kvm mark och Lipac Liftar hyr 751 kvm lokaler. Båda etableringarna sker på Ytterviken.

Utvecklingen inom området är stort. Redan 2018 kunde vi läsa om en stor satsning med en nästintill fördubbling av ytorna på datahallarna i Luleå. CRC Roofing Filial och Lipac Liftar är två av de företag som med anledning av expansionen med ytterligare serverhallar etablerar sig i Luleå.

– Den positiva effekt som datacenteretableringar ger Luleå som stad märks tydligt i sådana här sammanhang. Datahallarnas etableringar spiller över på flertalet branscher och ger staden utvecklingsmöjligheter, arbetstillfällen och möjlighet till fler invånare, säger Gunnar Tåhlin vd på Galären.

CRC Roofing Filial genomför fasadarbeten vid datahallsetableringen i Luleå. Förhyrningen hos Galären avser ett markarrende för upplag och förvaring av material om 5 000 kvm. Förutom markytorna förhyr företaget ett antal möblerade företagslägenheter i Galärens bestånd.

– Galären kunde erbjuda oss markytor för verksamheten, men har också hjälpt oss att hitta ett attraktivt och bekvämt boende för våra medarbetare som kommer från Irland för att arbeta i Luleå. En paketlösning som passade oss perfekt, säger Andrew Voysey på CRC Roofing Filial AB.

Lipacs etablering innefattar en fullserviceanläggning för liftar som kommer att inrymma kontor, omklädningsrum och två stora hallar. Etableringen innebär nya arbetstillfällen då företaget vill rekrytera lokalt.

– Vi är glada att hitta en lokalisering i Luleå med ett strategiskt läge, både sett till Facebooks placering i staden och sett ur ett logistiskt perspektiv. Vi hoppas också kunna anställa personal till vår nya anläggning då vi tror starkt på den utveckling som sker i regionen, säger Rickard Karlsson på Lipac Liftar AB.

– Vi är glada och stolta över att få addera två nya företag till kundstocken, säger Jimmy Westerlund, försäljningschef på Galären. I de här två affärerna har vi fått använda flera delar av vårt erbjudande, både markytor, affärslokaler och företagslägenheter, berättar Jimmy vidare.

För utförligare upplysningar, kontakta:
– Gunnar Tåhlin, vd Galären, 070-648 14 10, gunnar.tahlin@galaren.se
– Jimmy Westerlund, Försäljningschef Galären, 070-656 46 46, jimmy.westerlund@galaren.se
– Rickard Karlsson, Regionansvarig Norrland, 070-586 79 68, rickard.karlsson@lipac.se
– Andrew Voysey, Sverigesamordnare, CRC Roofing Filial, a.voysey@crownroofing.ie

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23. Inflyttningen är planerad till december 2024.
Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.