Ytterligare en fastighet certifierad enligt Miljöbyggnad nivå silver

I dagarna har Galärens fastighet Torsken 5 med byggnaderna C och D certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Byggnaderna som certifierats är två bostadshus på Köpmangatan 65. I byggnaderna finns Floras Kulle trygghetsboende.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att miljöcertifiera fastigheter. Certifieringssystemet tar hänsyn till 16 olika indikatorer vid bedömningen och tittar bland annat på energiåtgången, att el och värme kommer från miljösäkra alternativ, att byggnadsmaterial dokumenteras och att byggnaden är fri från farliga kemikalier. Utöver detta ligger ett stort fokus på inomhusmiljön. Där tittar man på allt från luftkvalité och ventilation till fuktsäkerhet, dagsljusinsläpp, kväveoxidnivåer och radon.

Når man nivå silver i certifieringssystemet Miljöbyggnad innebär detta att byggnaden presterar en bra bit över de satta värdena. Och det krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Green Building Council som äger systemet menar att nivå silver är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på den som ska vistas i byggnaden.

Hållbarhetsarbetet står alltid i fokus hos oss på Galären, och därför är miljö- och energifrågor prioriterade ute på fastigheterna.

– Certifieringen är en stämpel på att vi gör rätt saker både för miljön och för våra hyresgäster, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Återbruk av utemöbler den 9 november

Återbruk av utemöbler den 9 november

Tisdag den 9 /11 skänker vi bort ett antal utebord i olika modeller och storlekar som blivit över från våra fastigheter. Läs mer om hur det går till här.
Galären investerar i nya solcellsanläggningar

Galären investerar i nya solcellsanläggningar

Drygt 4 miljoner investeras i solceller på åtta av Galärens bostadsfastigheter.
Galären presenterar två nya konstverk i Luleå

Galären presenterar två nya konstverk i Luleå

Galärens arbete med konst i nyproduktionsprojekten har resulterat i två verk i kvarteret Hägern på Varvet.