Ytterligare en fastighet certifierad enligt Miljöbyggnad nivå silver

I dagarna har Galärens fastighet Torsken 5 med byggnaderna C och D certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Byggnaderna som certifierats är två bostadshus på Köpmangatan 65. I byggnaderna finns Floras Kulle trygghetsboende.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att miljöcertifiera fastigheter. Certifieringssystemet tar hänsyn till 16 olika indikatorer vid bedömningen och tittar bland annat på energiåtgången, att el och värme kommer från miljösäkra alternativ, att byggnadsmaterial dokumenteras och att byggnaden är fri från farliga kemikalier. Utöver detta ligger ett stort fokus på inomhusmiljön. Där tittar man på allt från luftkvalité och ventilation till fuktsäkerhet, dagsljusinsläpp, kväveoxidnivåer och radon.

Når man nivå silver i certifieringssystemet Miljöbyggnad innebär detta att byggnaden presterar en bra bit över de satta värdena. Och det krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Green Building Council som äger systemet menar att nivå silver är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på den som ska vistas i byggnaden.

Hållbarhetsarbetet står alltid i fokus hos oss på Galären, och därför är miljö- och energifrågor prioriterade ute på fastigheterna.

– Certifieringen är en stämpel på att vi gör rätt saker både för miljön och för våra hyresgäster, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Årets pris har fokus på kulturen

Årets pris har fokus på kulturen

Galären delar årligen ut Kultur- och samhällsbyggnadspriset. 2024 fokuserar priset på kulturen. Läs mer om årets pris och juryarbetet här.
Konstverk på reparation

Konstverk på reparation

Det är fler än vi på Galären som saknar konstverket Solens Cykler på Varvet. Verket är på reparation och under hösten kommer det tillbaka på sin plats igen.
Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris 2023

Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris 2023

Under fredagen delade vi ut Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris. Vinnarna blev Nordmark & Nordmark och Lumire.