I dagarna har Galärens fastighet Torsken 5 med byggnaderna C och D certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. Byggnaderna som certifierats är två bostadshus på Köpmangatan 65. I byggnaderna finns Floras Kulle trygghetsboende.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att miljöcertifiera fastigheter. Certifieringssystemet tar hänsyn till 16 olika indikatorer vid bedömningen och tittar bland annat på energiåtgången, att el och värme kommer från miljösäkra alternativ, att byggnadsmaterial dokumenteras och att byggnaden är fri från farliga kemikalier. Utöver detta ligger ett stort fokus på inomhusmiljön. Där tittar man på allt från luftkvalité och ventilation till fuktsäkerhet, dagsljusinsläpp, kväveoxidnivåer och radon.

Når man nivå silver i certifieringssystemet Miljöbyggnad innebär detta att byggnaden presterar en bra bit över de satta värdena. Och det krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Green Building Council som äger systemet menar att nivå silver är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på den som ska vistas i byggnaden.

Hållbarhetsarbetet står alltid i fokus hos oss på Galären, och därför är miljö- och energifrågor prioriterade ute på fastigheterna.

– Certifieringen är en stämpel på att vi gör rätt saker både för miljön och för våra hyresgäster, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Galären presenterar två nya konstverk i Luleå

Galärens arbete med konst i nyproduktionsprojekten har resulterat i två verk i kvarteret Hägern på Varvet.

Galären uppmanar till återbruk

Byggnaden på vår nyförvärvade fastighet ska rivas. Nu behöver vi Luleåbornas hjälp med att återbruka saker i bostadshuset innan byggnaden tas ner.

Grönt lån för Galärens miljöcertifierade projekt i Luleå

Galären har tecknat grönt lån hos SEB för nyproduktionsprojektet med bostäder och lokaler i kvarteret Hägern i Luleå.