"Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv"

Den 2 juni stundar Luleå Business Awards där vi på Galären delar ut vårt årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris. Ett pris där kulturen och arkitekturen står i fokus vartannat år.

– Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv. Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till hur människor upplever staden. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner och en vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. Vi tror på att samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad både skapar goda förutsättningar för tillväxt och att de tillsammans bidrar till stadens utveckling, säger Marie Karlsson Tåhlin på Galären.

Vinnaren till priset utses av en jury som varierar utifrån årets fokusområde. Juryarbetet börjar med en träff där man pratar om priset och vilken inriktning det har just detta år. I juryrummet lyfts stort som smått, man åker runt och tittar, gör platsbesök och värderar juryns gemensamt föreslagna kandidater noggrant. Juryns uppdrag innebär ett gediget arbete som pågår under fyra månaders tid och som avslutas med att samtliga jurymedlemmar enas om vinnaren.

Marie Karlsson Tåhlin, Projektledare Design och Arkitektur på Galären är ordförande för juryn och i år har hon med sig Veronika Johansson (Kommunikationschef på Galären), Kristina L Nilsson (Senior Professor i Arkitektur vid LTU), Helene Lindberg (Lindbergs Konst & Ram) och Linnea Axelsson (Student vid Civilingenjör Arkitektur på LTU).

En nyhet för 2023 är att man låtit en student från Luleå Tekniska Universitet ta plats i juryn.

– Vi har haft med oss Linnea Axelsson som studerar sitt 5:e år på utbildningen Civilingenjör Arkitektur i juryarbetet. Det har varit väldigt givande och har gett oss nya perspektiv, säger juryns sekreterare Veronika Johansson.

Priset om 50 000 kr delas ut till den eller de personer, den organisation eller det företag som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

– Att dela ut det här priset känns både jätteroligt och utmanande. Vi vill hylla hur staden gestaltas och påverkas både kulturellt och arkitektoniskt. I år har vi tittat fokuserat på arkitektur och det har varit en enormt stor utmaning då det pågår mycket i vårt område. Vi i juryn var dock väldigt eniga när beslutet om vinnaren väl skulle tas, berättar juryns ordförande Marie Karlsson Tåhlin avslutningsvis.

På fotot syns årets jurydeltagare, från vänster: Marie Karlsson Tåhlin, Veronika Johansson, Helene Lindberg, Linnea Axelsson och Kristina L Nilsson.

Vinnaren av Kultur- och samhällsbyggnadspriset 2024

Vinnaren av Kultur- och samhällsbyggnadspriset 2024

Den 24 maj delades Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris ut under Luleå Business Awards. Vinnaren blev Konst i Det Gröna.
Årets pris har fokus på kulturen

Årets pris har fokus på kulturen

Galären delar årligen ut Kultur- och samhällsbyggnadspriset. 2024 fokuserar priset på kulturen. Läs mer om årets pris och juryarbetet här.
Konstverk på reparation

Konstverk på reparation

Det är fler än vi på Galären som saknar konstverket Solens Cykler på Varvet. Verket är på reparation och under hösten kommer det tillbaka på sin plats igen.