Starkt växande intresse för affärslokaler i Luleå

Galären i Luleå ser en starkt växande efterfrågan på affärslokaler i Luleå. På kort tid har ytterligare drygt 8 000 kvm ytor till ett värde av ca 5 miljoner kronor årligen hyrts ut till olika företag.
– Vi har aldrig tidigare sett en större efterfrågan på lokaler i Luleå, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Sedan i maj månad har hyresavtal tecknats med 16 hyresgäster som rör drygt 8 000 kvm och hyresintäkter på 5 miljoner kronor årligen. Uthyrningarna avser både utökningar av befintliga hyresavtal och ny uthyrning varav ett antal innebär nya etableringar till Luleå. Avtalen omfattar både affärslokaler och markytor. Hyresgäster som kan nämnas i sammanhanget är Region Norrbotten, Lumire, Loomis, DEKRA med flera.

– Vi såg en stor efterfrågan på lokaler redan under förra året, men den är ännu större nu. Dessutom ser vi effekter i fler branscher. Både myndigheter, kommunala bolag samt privata aktörer inom service och industri är i behov av nya eller bättre anpassade lokaler, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

De närmaste tio åren planeras över 1 000 miljarder kronor att investeras i norra Sverige, som spelar en nyckelroll i omställningen som ska göra oss till världens första fossilfria land. Flera av de stora industrisatsningarna har sitt säte i Norrbotten och Luleå befinner sig i händelsernas centrum med de gröna stålsatsningarna, en hamn som växer och ett starkt tekniskt universitet. Detta ger Luleå ett sällsynt bra affärsmässigt läge, där en aktuell effekt är den starkt ökande efterfrågan på lokaler.

Att alla blickar är vända mot norr öppnar upp för nya möjligheter, utveckling och expansion. Det är inte bara företagen i Norrbotten som är i behov av både större och bättre utformade lokaler. Även företag från andra delar av Sverige och världen vill etablera sig här på grund av investeringarna i regionen.

– Både lokala, nationella och internationella företag tittar på Luleå. Vi har diskussioner i gång om fler uthyrningar, både för större och mindre etableringar, säger Gunnar Tåhlin hemlighetsfullt. Men det handlar inte bara om att tillgodose rätt storlek på ytorna utan vi noterar även att man ställer högre krav på sina lokaler då man vill att de både ska vara hållbara och attraktiva för att attrahera medarbetarna, berättar han vidare.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, äger och förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.  Läs mer på: www.galaren.se

För utförligare upplysningar om samtliga lokaluthyrningar, kontakta:
Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Telefon: +46 (0)70-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se

Bild i inlägget: Fastigheten Vändskivan 5D på Banvägen 23 i Luleå där lokaler både byggts om och delvis nyproducerats för att möta efterfrågan. Skiss av Stark Arkitekter.

Vi välkomnar vår nya controller Robert

Vi välkomnar vår nya controller Robert

Han är en engagerad och erfaren ekonom som sedan i februari arbetar som controller hos oss. Läs mer om honom här.
En trevlig midsommar önskar vi er

En trevlig midsommar önskar vi er

Midsommarveckan är här, och det innebär lite ändrade öppettider hos oss på Galären.
Vi önskar en trevlig nationaldag

Vi önskar en trevlig nationaldag

Torsdag den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag och vårt kontor och vår bobutik håller stängt.