Elin Carlandsson träffar Luleå Kommuns planchef AnneLie Granljung högst uppe i det nya bostadshuset i kv Hägern för att prata om bostadsbyggandet i Luleå.

Passa på att uppleva den fina utsikten som vårt nya punkthus erbjuder, och hör AnneLie berätta om Luleås byggplaner.

Galärens pris för livet i staden

Under fredagskvällen delades Galärens Samhällsbyggnadspris - För livet i staden, ut under Business Awards Gala Night i Luleå Energi Arena.

Ett steg närmare trygghetsboendet på Bergviken

Nu har Galären lämnat in bygglovsansökan för de 133 trygghetslägenheterna i kv Daggkåpan.

Stadens nya landmärke

Det 15 våningar höga bostadshuset på Varvet börjar nu att nå sin högsta punkt. Men ännu är det ett tag kvar till färdigställande. Först under hösten påbörjas uthyrningen.