Luleå är centrum i Luleåregionen

Luleå är centrum i Luleåregionen, en befolkningskoncentration med 170.000 invånare på närmarknaden. Inom dagsavstånd bor drygt en halv miljon människor. Det gör Luleåregionen till den största ekonomiska regionen norr om Stockholm.

Luleå är knutpunkt för infrastrukturen i övre Norrland och affärscentrum för hela Barentsregionen. Tillsammans med grannstäderna Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix har regionen världsledande basindustri inom stål, trä och papper samt en mycket stark ICT-bransch med elektronikspets. Luleåregionen är också Norrlands dominant inom livsmedelsproduktion.

Utbildningsstad

Luleå tekniska universitet har 15 000 studenter och 1 800 anställda. På universitetet bedrivs kvalificerad forskning i nära samarbete med näringslivet. Inom metallurgi, gruvteknik och högpresterande stål anses forskningen vara bäst i världen.
Världsledande basindustri
Näringslivet i Luleå har både bredd och djup. Världsledande basindustrier (SSAB, Plannja, Gestamp Hardtech, Ferruform) verkar sida vid sida med mindre verkstadsföretag och en diversifierad tjänstesektor. I Luleå finns även metallurgiska forskningsinstitutet Sverea Mefos
Urstark handel
Luleå uppvisar en extremt stark utveckling inom handeln. Särskilt sällanköpshandeln är mycket stark. Luleås största handelsområden är Notviksstan (fd Luleå Homecenter), Luleå centrum och Storheden. Galären äger kommersiella fastigheter i dessa områden samt i småföretagsklustret i Ytterviken.

The Node Pole
Luleå är också The Node Pole–  ett nav för teknikintensiva och energikrävande verksamheter. Luleå har en rad IT-företag med nationell och internationell ryktbarhet. Bland de största etableringarna i staden på senare år märks Facebooks investering i gigantiska serverhallar. Se kortiflmen om Facebook och The Node Pole på Youtube.

Goda kommunikationer
Närmare 8 000 personer pendlar till Luleå varje dag. Luleå är också Swedish Laplands största destination och står för närmare 30 procent av turistomsättningen i Norrbotten. Kommunikationerna är mycket goda. Luleå Airport är landets femte största flygplats med fem inrikeslinjer, 20 charterbolag och drygt en miljon passagerare om året. Luleå Hamn är Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Stålpendeln går dagligen med stålämnen på järnväg från Luleå till Borlänge.

Mer om Luleåregionen här!

Missa inte Kulturnatten i Luleå

Missa inte Kulturnatten i Luleå

Lördag 9 september anordnas Kulturnatten med evenemang i hela Luleå centrum från förmiddag till sen kväll. Allt med gratis entré!
Träffa oss under Luleå Pride

Träffa oss under Luleå Pride

Fredag den 18/8 och lördag den 19/8 träffar du oss i Stadsparken under Luleå Pride. Kom dit och säg hej!
Konstverk på reparation

Konstverk på reparation

Det är fler än vi på Galären som saknar konstverket Solens Cykler på Varvet. Verket är på reparation och under hösten kommer det tillbaka på sin plats igen.