Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris 2022

Den 3 juni delade vi på Galären ut Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris på Luleå Business Awards i Luleå Energi Arena. Vinnaren till priset, som för 2022 fokuserade på kulturen, blev Lule Stassteater.

Galärens samhällsbyggnadspris delades ut för första gången 2018. Från och med 2022 står kulturen och arkitekturen i fokus vartannat år i det nya breddade priset.

– Vi vurmar för livet mellan husen och vill göra någonting för staden, Luleåborna och besökarna så vi kände att Luleå är moget för ”Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris”, där vi inkluderar kulturen i priset. Arkitektur och kultur går hand i hand. Ska vi få en trevligare stad så behöver vi kulturen för att attrahera människor att vilja bo och verka här, säger Galärens projektledare för arkitektur och design Marie Karlsson Tåhlin, tillika juryordförande till priset.

Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till människors upplevelser av staden. Hur staden gestaltas påverkar hur den uppfattas av både Luleåbor och besökare. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner. En vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. I samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad skapas goda förutsättningar för tillväxt. Det handlar om att skapa upplevelser, medvetenhet, attraktivitet, hållbarhet och funktion så att kultur och samhällsbyggande tillsammans bidrar till stadens utveckling. En utveckling som stimulerar livet i och mellan husen.

Galärens årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris på 50 000 kronor tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

Vinnaren Lule Stassteater tog hem priset med följande motivering:

Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris går till Lule Stassteater. I snart fem decennier har teatern förenat höga konstnärliga ambitioner med hjärtat på rätta stället. Oavsett kulturklimat har teatern hållit fast vid sin grundidé, att hylla annorlundaskap och stå upp för barn och barns rättigheter. Lule Stassteater är en sann kulturambassadör som berör och berikar livet mellan husen.

Årets jury:
Marie Karlsson Tåhlin – Projektledare Arkitektur & design på Galären
Veronika Johansson – Kommunikationschef på Galären
Helene Lindberg – Lindbergs Konst & Ram
Berndt Tiberg – Autumn Leaves Communication
Peppe Bergström Hesselbom – Kulturchef på Region Norrbotten

På bilden: Maja Runeberg (konstnärlig ledare) och Mats Pontén (styrelseordförande) på Lule Stassteater. Foto: Luleå Business Awards.

Kontoret och bobutiken håller stängt 9-10 maj

Kontoret och bobutiken håller stängt 9-10 maj

Med anledning av Kristi himmelsfärds dag har vi stängt torsdag och fredag denna vecka.
Majbrasa, Valborg

Vi önskar er en trevlig valborg

Tisdag den 30/4 stänger vi kl. 12.00 och på onsdag den 1/5 håller vi stängt hela dagen. Välkommen in under våra öppettider.
Årets pris har fokus på kulturen

Årets pris har fokus på kulturen

Galären delar årligen ut Kultur- och samhällsbyggnadspriset. 2024 fokuserar priset på kulturen. Läs mer om årets pris och juryarbetet här.