Galären värnar om Luleås kulturarv

Under 2012 förvärvade vi på Galären Bergströmska gården på Rådstugatan. Med viljan att värna om Luleås kulturarv genomfördes en omfattande restaurering av byggnaderna efter förvärvet. Nu fortsätter vi med det viktiga arbetet och renoverar taket på ett av stadens äldsta hus.

Tomten bebyggdes ursprungligen redan i slutet av 1600-talet, men det nuvarande huset byggdes 1826 av Christopher Bergström, men flygeln är troligtvis äldre. Bergströmska gården klarade sig mirakulöst vid den stora stadsbranden 1887 och är idag byggnadsminnesmärkt, inrymmer tio kontorslokaler och en restaurang. Nu har taket gjort sitt och det är dags för oss att ge byggnaden nytt hållbart liv.

– Det befintliga plåttaket är från 40-50-talet och har fått rostangrepp och färg som flagnar. Vi har även haft problem med isbildning och läckage. Först har taken tilläggsisolerats med lösull för att minska vår miljöpåverkan och nu byter vi till ett helt nytt yttertak, säger Lars-Göran Hedström, projektledare på Galären.

Men det är ett och annat att tänka på när byggnadsminnesmärkta hus ska renoveras.

– Allt vi gör ska efterlikna hur taket sett ut tidigare. Vi får såklart utföra förbättringsåtgärder men allt fotodokumenteras och följs upp av Länsstyrelsen. En utmaning är alla skarvar på taket som följer med en skivtäckning, säger Lars-Göran Hedström.

Det var 2015 som byggnaden restaurerades av Galären, ett omfattande projekt i samarbete med Norrbottens museum, Länsstyrelsen och Luleå kommun. Resultatet blev en hållbar renovering som säkrade fastighetens historiska och kulturella värden. I samband med det byggdes en ny restaurang på gården som arkitektoniskt harmonierar med huvudbyggnaden. Även den byggnaden är aktuell för takbyte. Hela plåttaket på huvudbyggnaden samt taket på gårdshuset fram till den nya delen av restaurangen ska bytas till ny skivtäckning. Även vissa hängrännor och stuprör ska bytas till nya. Storfors Plåt utför takbytet som beräknas vara klart i slutet av oktober 2020.

Bilder på Bergströmska gården från förr. Den vänstra, en bild från innergården från 1975. Den högra bilden visar Bergströmska gården 1958 sett från det nuvarande Stadshotellet.

Renovering (9)
Restaurering
Kulturarv
Tak
Plåttak
Vi välkomnar vår nya controller Robert

Vi välkomnar vår nya controller Robert

Han är en engagerad och erfaren ekonom som sedan i februari arbetar som controller hos oss. Läs mer om honom här.
En trevlig midsommar önskar vi er

En trevlig midsommar önskar vi er

Midsommarveckan är här, och det innebär lite ändrade öppettider hos oss på Galären.
Vi önskar en trevlig nationaldag

Vi önskar en trevlig nationaldag

Torsdag den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag och vårt kontor och vår bobutik håller stängt.