PRESSMEDDELANDE: Galärenfonden som instiftades 2018 har sedan starten stöttat verksamheter som Luleå Pride, Vilda Kidz och Hej Främling! Dessutom delar fonden årligen ut Samhällsbyggnadspriset – För livet i staden. Nu utvecklas även det tidigare samarbetet med Norrbottensteatern genom Galärenfonden.

Galären har, sedan flera år tillbaka, varit en del i Norrbottensteaterns verksamhet som sponsor och samarbetspartner. Galären vill vara en långsiktig partner till teatern och har därför tecknat ett nytt, längre avtal.

– Ett rikt kulturliv är en viktig ingrediens för livet i staden och dess attraktivitet. Mångfald och variation i stadens utbud av nöjen, kulturevenemang och fritidsaktiviteter är viktigt för en levande stad, säger Galärens vd Gunnar Tåhlin. Vi står för långsiktighet i allt vi gör, lika så med vårt samarbete med Norrbottensteatern. Det nya avtalet är skrivet på 3 år, berättar han vidare.

– Vi uppskattar samarbetspartners som Galären. Båda verksamheternas värderingar går ihop på ett bra sätt och vi är båda överens om att detta samarbete symboliseras av en gemenskap som är till fördel för båda parter. Vi vill båda arbeta långsiktigt tillsammans och verka för kulturens betydelse och tillgänglighet i Luleå och i övriga länet, säger Anna Thurfjell, Marknads- och försäljningschef vid Norrbottensteatern.

För utförligare upplysningar, kontakta:

  • Anna Thurfjell, Marknads- och försäljningschef Norrbottensteatern, 070-601 82 21 eller anna.thurfjell@norrbotten.se
  • Gunnar Tåhlin, vd Galären, 070-648 14 10 eller gunnar.tahlin@galaren.se

Foto i inlägget: Bild på teaterhuset i Luleå av fotograf Magnus Stenberg.


Om Galärenfonden
Galärenfonden ger ekonomiskt stöd till enskilda initiativ, föreningar och organisationer som ger staden liv. Varje år fördelar vi drygt en miljon kronor som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande. Fonden upphandlar också den offentliga konst och konstnärlig utsmyckning som tillförs alla nyproducerade bostadsfastigheter.

Om Norrbottensteatern
Norrbottensteaterns uppdrag är att producera förstklassig scenkonst för alla invånare i Norrbotten. Stiftelsen Norrbottensteatern etablerades 1967 och är Sveriges första länsteater. I september 1967 hölls teaterns första premiär och numera sätter de upp 6-7 produktioner per år på de tre scenerna i teaterhuset i Luleå. En del av dessa visas också på turné i länet.
Barn och unga är en prioriterad grupp för Norrbottensteatern, och därför finns deras unga scen, Ung Scen Norr.
Norrbottensteatern har drygt femtio fast anställda, en årsomsättning på cirka 55 miljoner kronor och en självfinansieringsgrad på 9 – 12,5 procent. Omkring 90 procent av budgeten är anslag från Statens kulturråd, Region Norrbotten och Luleå kommun.
Norrbottensteaterns repertoar är en ständigt aktuell blandning av tidlösa klassiker och spännande nyskriven dramatik.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har drygt 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.