Galären uppmanar till återbruk

Så sent som i juni köpte vi på Galären fastigheten Gersen 2 med adress Sandviksgatan 68 A-B. Den befintliga bostadsbyggnaden på tomten är i mycket dåligt skick och mögelangripen, därför har vi ansökt om rivningslov hos kommunen. Trots att byggnaden är otjänlig att bo i finns det mycket inne i byggnaden att ta tillvara på. Nu uppmanar vi Luleåborna att hjälpa oss med återbruket.

Genom en intresseanmälan har allmänheten möjlighet att få komma och ta hand om saker de har nytta av. Totalt är det 15 lägenheter med trapphus och källare som ska tömmas. Det som ska återbrukas är allt ifrån innerdörrar, fönster och vitvaror till badrumsinredning, köksinredning, garderober och lister. Syftet är att sakerna tas om hand och används av den som hämtar dem. Allt tillhandahålls kostnadsfritt mot att man själv ombesörjer att montera ner och hämta det man vill ha vid en av oss angiven tidpunkt.

Anmäl ditt intresse för återbruk genom att skicka ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress till projekt@galaren.se senast söndag den 13 september. 

Vi meddelar intressenterna vilka som får möjlighet att hämta inredning under vecka 38.

Intressenterna som får möjlighet att hämta inredning under angivna dagar måste ha möjlighet att anpassa sig till de tider som vi presenterar för dem vid återkoppling på intresseanmälan. När man får tillträde till byggnaden får man ta det man vill ha och behöver.

Tillträdet sker på egen risk och vi uppmanar till försiktighet. Bygghjälmar och varselvästar tillhandahålls på plats.

Återbruk
Gersen
Rivning
Återvinning
Konstverk på reparation

Konstverk på reparation

Det är fler än vi på Galären som saknar konstverket Solens Cykler på Varvet. Verket är på reparation och under hösten kommer det tillbaka på sin plats igen.
Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris 2023

Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris 2023

Under fredagen delade vi ut Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris. Vinnarna blev Nordmark & Nordmark och Lumire.

"Vi vill lyfta initiativ som ger staden liv"

Den 2 juni delas Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris ut. I år står arkitekturen i fokus.