Galären satsar stora investeringar på hanteringen av hushållsavfall

PRESSMEDDELANDE: På Galären står hållbarhetsarbetet i fokus. En del i detta är att värna om miljön och se till så att så mycket som möjligt av bostadshyresgästernas avfall återvinns. Ett arbete som kräver investeringar, bra information, högt ställda krav och engagemang.

I Galärens hittills största bostadsprojekt i kvarteret Hägern på Varvet har sophanteringen varit en prioriterad fråga. För att få hyresgästerna att sortera hushållsavfallet är den första och viktigaste insatsen att underlätta för hyresgästerna genom att skapa en användarvänlighet. Det görs genom smidiga och enkla sorteringsmöjligheter både inne i lägenheterna och på fastigheten. Dessutom har skolungdomar engagerats för att hjälpa till med sopsorteringen på fastigheten genom att vägleda hyresgästerna.

– För att underlätta sorteringen för våra hyresgäster har vi installerat en hel sorteringsbänk i köksskåpen i alla lägenheter och delat ut sopsorteringskassar för alla fraktioner. På fastigheten har vi inrättat ett enkelt och tillgängligt alternativ för sophanteringen där stora kärl med plats för all insamling grävts ner i marken med uppmärkta nedkast för enkel sortering, berättar Andreas Bergström, Förvaltningschef på Galären. För att hjälpa våra hyresgäster med sopsorteringen på fastigheten har vi engagerat ett gäng ungdomar som fått extrajobb efter skolan med att hjälpa hyresgästerna att sortera och för att se allt blir rätt gjort, berättar Andreas vidare.

Förutom investeringar i förenklingar och användarvänlighet har fler insatser gjorts. Investeringar som leder till bättre ordning, färre tömningar och bättre säkerhet. I relationen till hyresgästerna har Galären dels reglerat sophanteringen i hyresavtalet och dels arbetar man med kontinuerlig hyresgästinformation.

– För att avfall inte ska slängas fel och att obehöriga inte ska använda fraktionerna har lås monterats på sopnedkasten och kameraövervakning installerats intill avfallsstationerna säger Andreas Bergström på Galären. Vi är också noggranna med att informera hyresgästerna både inför inflyttning men också under hyrestiden, om sophanteringen och vikten av denna, tillägger han.

De nedgrävda sopsorteringskärlen gör att Galären kan samla större volymer vilket bidrar till färre tömningar. De nergrävda kärlen bidrar också till minskad risk för dålig lukt och bättre arbetsmiljö. De tar även upp mindre yta ovan mark och är arkitektoniskt mycket mer roliga än vanliga sopskåp.

– Både ur ekonomisk, ekologisk och arbetsmiljömässig aspekt är dessa nedgrävda kärl att föredra. De kräver en stor investering i ett första skede, men lösningen lönar sig långsiktigt, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå med tillägget att gårdarna dessutom blir mycket vackrare.

På Galärens alla fastigheter, inte bara vid nyproduktion, ska sopsorteringsmöjligheterna ses över och förbättras ytterligare.

För mer information, kontakta:

Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå AB, 070-648 14 10, gunnar.tahlin@galaren.se

Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris 2022

Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris 2022

Vinnaren till Årets Kultur- och samhällsbyggnadspris blev Lule Stassteater som fick ta emot priset om 50 000 kr under Luleå Business Awards galakväll den 3 juni.
Galären nyproducerar bostäder utan bygglov

Galären nyproducerar bostäder utan bygglov

Galären har byggt tolv nya bostäder på Varvet i Luleå som kommer att erbjudas med gratis hyra vid inflyttningen våren 2022. Läs mer här.
Återbruk av utemöbler den 9 november

Återbruk av utemöbler den 9 november

Tisdag den 9 /11 skänker vi bort ett antal utebord i olika modeller och storlekar som blivit över från våra fastigheter. Läs mer om hur det går till här.