Galären investerar 210 miljoner i nya lokalprojekt

Galären i Luleå har precis startat byggnationerna av ca 10 000 kvm lokaler runt om i Luleå. Det totala värdet på investeringarna är 210 miljoner kronor.

Företagen i Norrbotten är i behov av både större och bättre utformade lokaler för att möta den stora efterfrågan i den gröna omställningen. Även företag från andra delar av Sverige och världen hittar nu hit på grund av den expansiva fas som regionen är inne i. Investeringarna i norra Sverige uppgår till över 1 000 miljarder kronor. Som huvudstad i Luleåregionen – med centrumläge för den gröna industrirevolutionen – har Luleå ett exceptionellt bra läge, både geografiskt och affärsmässigt. En av många effekter av det gynnsamma investeringsklimatet är ökad efterfrågan på lokaler.

– Det senaste året har vi gjort en hel rad lokaluthyrningar, det kommer av den positiva våg som nu sköljer över regionen. Marknaden i Luleå har helt enkelt aldrig varit hetare, säger Galärens vd Gunnar Tåhlin.

– Vi startar nu bygget av ca 10 000 kvm lokaler och har precis färdigställt drygt 900 kvm, säger Magnus Bjuhr. Vi kan konstatera att företagen vill ha mer spännande ytor än tidigare. Även vår satsning på miljöcertifiering och att ta tillvara alla hållbarhetsaspekter i både projekt och uthyrning är numera ofta en förutsättning för att hyra och flytta till våra lokaler, menar Magnus Bjuhr projektchef och vice VD på Galären i Luleå.

Förutom de drygt 900 kvm som Solar Sverige AB flyttat in i under våren har byggnationerna av lokaler för SKF, DEKRA, Luleå Miljöresurs och Padel Social Club precis startat.

100 medarbetare hos SKF på Skutviken

SKF Sverige AB var i behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten då man idag sitter i olika fastigheter och har förvärvat nya bolag. Efter lång och givande dialog om framtiden i Luleå föll valet på Galärens lokalerbjudande på Skutviken. Företaget med ca 100 medarbetare flyttar in i nya lokaler om drygt 2 000 kvm i Galärens fastighet på Ålgatan 10, intill Luleås stora infartsled, Bodenvägen. Kontraktet är tecknat på 8 år med en flexibel och kundanpassad lösning där SKF själva är med och påverkar utformningen av ytorna. I lokalerna ska kontor, labb och testmiljöer ta form. – Vi kommer att fortsätta med den postindustriella tegelarkitekturen som minner om tidigare verksamheter på fastigheten och adderar nya glaspartier, entréer och skyltytor. Vi kommer att arbeta med belysning för att förstärka det arkitektoniska uttrycket och skapa trygghet i och omkring fastigheten, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Invändigt bygger vi helt nya spännande lösningar att längta till som medarbetare där vi bland annat tar upp ett schakt med ljusgård genom fastigheten och skapar kontakt mellan våningsplanen. Lokalerna byggs för att klara kraven för miljöcertifiering.

Nyproduktion för DEKRA på Notviksstan

I lokalerna kommer DEKRA Industrial och DEKRA Automotive att samsas i en nyproduktion om ca 800 kvm på Banvägen 23. DEKRA Industrial, som redan hyr lokaler i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, var i behov av nya anpassade ytor för verksamheten. Samtidigt hade DEKRA Automotive långt gångna planer på att utöka med en till besiktningsstation i Luleå. Resultatet blev en lösning där båda verksamheterna samsas i en ny lokalisering. DEKRA ser en framtid där de ska utöka sin verksamhet även på personalsidan. Till en början räknar de med att vara 13–15 medarbetare på plats, men på sikt 20–25 st.

– Vi bygger en helt ny volym ihop med den befintliga fastigheten där Gunnar Karlsen sitter idag och där även Solar Sverige AB valt att hyra nya lokaler. Vi bygger kundanpassade ytor samtidigt som vi tar tillvara den befintliga fasaden och fortsätter med den nya spännande arkitekturen på fastigheten och området, berättar Gunnar Tåhlin. Och som en ytterligare del i vårt hållbarhetsarbete bygger vi för att klara kraven för att miljöcertifiera fastigheten, säger Gunnar avslutningsvis.

4 700 kvm för Luleå Miljöresurs AB på Ytterviken

Den 1 januari 2022 överfördes Luleå kommuns VA-verksamhet från Stadsbyggnadsförvaltningen till Luleå Miljöresurs AB. I och med beslutet om sammanslagningen uppstod behov av större lokaler. Ett nytt hyresavtal tecknades mellan Galären i Luleå och det kommunala bolaget. Uthyrningen i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, nära universitetet i Luleå avser ytor om ca 4 700 kvm fullt utbyggt och avtalet är tecknat på 12 år.

– Ända sedan vi förvärvade den 2012 har vi har haft planer på att utveckla fastigheten för framtiden. Dessutom vill vi miljöcertifiera byggnaden. Nu har vi hittat en aktör som passar in i våra planer, säger Gunnar Tåhlin vid på Galären i Luleå.

När lokalerna med kontor och verkstadsytor står klara för inflyttningen 2023 kommer närmare 200 medarbetare att arbeta i lokalerna.

1 630 kvm för Padel Social Club på Notviksstan

Galären och Padel Social Club har tecknat hyresavtal om en ny padelhall i Luleå. Företaget satsar stort för att möta det växande intresset för racketsporten och öppnar en padelhall med fem banor på Notviksstan. – Vi ser med spänning fram mot möjligheten att få bygga ett hållbart och attraktivt Notviksstan. Padelhallen som etablerar sig i den GreenBuilding-certifierade byggnaden på Banvägen 21 blir ett bra komplement till områdets utbud, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.
Bygglovet erhölls under våren 2022. En del av den befintliga byggnaden är idag riven och en nyproduktion tar form. Padelhallen beräknas kunna öppna i slutet av 2022.

900 kvm för Solar Sverige AB på Notviksstan

Solar Sverige AB är ett av Europas ledande sourcing- och serviceföretag med verksamhet främst inom el och VVS. De har nyss flyttat in i nya lokaler på Banvägen 23 i Notviksstan. I 15 års tid har Solar suttit i Galärens lokaler på Skutviken. Men i takt med den gröna omställningens framfart har behovet av större lokaler vuxit. – Vi har satsat på att energieffektivisera lokalerna genom att tilläggsisolera tak och väggar, sätta in nya fönster med bättre isolerklass och enbart använda LED-belysning ute och inne. Nu väntar en miljöcertifiering av byggnaden, berättar Magnus Bjuhr. Som tillägger att vi skapat en spännande arkitektur av den gamla industrilokalen.

För utförligare upplysningar om samtliga lokalprojekt, kontakta:

  • Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå Telefon: +46 (0)70-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
  • Magnus Bjuhr, projektchef och vice vd Galären i Luleå Telefon: +46 (0)70-355 64 28. E-post: magnus.bjuhr@galaren.se

Om Galären

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, äger och förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Möt Susanne, vår nya kundtjänstadministratör

Möt Susanne, vår nya kundtjänstadministratör

Efter många år inom familjeföretaget var det dags att prova något nytt, och sedan i februari arbetar hon hos oss på Galären.
Hemlängtan styrde Martina till Galären

Hemlängtan styrde Martina till Galären

Efter några år på vift i Halmstad, där hon arbetade i fastighetsbranschen, är hon tillbaka som vår nya kundtjänstadministratör.
Vi välkomnar vår nya controller Robert

Vi välkomnar vår nya controller Robert

Han är en engagerad och erfaren ekonom som sedan i februari arbetar som controller hos oss. Läs mer om honom här.