Galären förvärvar på Ytterviken

Den 25 maj förvärvade Galärenkoncernen en industrifastighet på Ytterviken i Luleå. Affären avser ett strategiskt förvärv av tomträtten Ytterviken 17:44 på Torpslingan 23 ett stenkast från Luleå tekniska universitet.

Fastigheten Ytterviken 17:44 är stor till ytan, ca 8 000 kvm. På tomten finns två byggnadskroppar om ca 900 kvm varm lokalyta och ett kall yta om ca 240 kvm. Byggnaderna är uppförda för lätt industri och är anpassade för den verksamhet som bedrivs idag.

Fastigheten kommer att förvaltas i Galärenkoncernens ägo. Men koncernen ser framtida utvecklingsmöjligheter för fastigheten.

– Fastigheten passar väl in i vår strategi kring framtida ägande och skall ses som ett strategiskt förvärv av projektmark till dess att förädling kommer till stånd ihop med Galärens intilliggande fastigheter, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Fastigheten är belägen på Yttervikens arbetsplatsområde intill Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park. Området har växt i popularitet genom närheten till LTU.

Galären färdigställer för närvarande ca 4 700 kvm för det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs AB med ett 12-årigt hyresavtal på samma område.

– Vi är glada att kunna öka vårt bestånd med ytterligare en fastighet på ett område där vi sedan tidigare äger ett flertal fastigheter och där vi även vill utöka vårt ägande, säger Örjan Lindström, CFO och vvd på Galären i Luleå. Vår långsiktiga, strategiska plan är att dels vikta om portföljen till fler bostäder, dels att utöka på lokalsidan på strategiskt utvalda områden i Luleå, berättar han vidare.

Fastighetsaffären är ett direktförvärv och säljare av fastigheten är ett entreprenadföretag som kommer att vara fortsatt verksamt som hyresgäst. Tillträdet sker den 1 juli 2022.

För mer information kontakta gärna:

Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Tel: 070-648 14 10, mail: gunnar.tahlin@galaren.se

Örjan Lindström, CFO, vvd, Galären i Luleå
Tel: 070-601 08 68, mail: orjan.lindstrom@galaren.se

Kom och träffa oss under Luleå Pride i helgen

Kom och träffa oss under Luleå Pride i helgen

Den 19/8 mellan kl. 15-20 och den 20/8 mellan kl. 10-19 träffar du oss i Stadsparken.
Sommar, sommar, sommar!

Sommar, sommar, sommar!

Vi på Galären håller öppet hela sommaren, men mellan den 4/7-5/8 håller vi lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.
Galären investerar 210 miljoner i nya lokalprojekt

Galären investerar 210 miljoner i nya lokalprojekt

Vi har precis startat byggnationerna av ca 10 000 kvm lokaler runt om i Luleå. Det totala värdet på investeringarna är 210 miljoner kronor.