Galären förvärvar på Ytterviken

Den 25 maj förvärvade Galärenkoncernen en industrifastighet på Ytterviken i Luleå. Affären avser ett strategiskt förvärv av tomträtten Ytterviken 17:44 på Torpslingan 23 ett stenkast från Luleå tekniska universitet.

Fastigheten Ytterviken 17:44 är stor till ytan, ca 8 000 kvm. På tomten finns två byggnadskroppar om ca 900 kvm varm lokalyta och ett kall yta om ca 240 kvm. Byggnaderna är uppförda för lätt industri och är anpassade för den verksamhet som bedrivs idag.

Fastigheten kommer att förvaltas i Galärenkoncernens ägo. Men koncernen ser framtida utvecklingsmöjligheter för fastigheten.

– Fastigheten passar väl in i vår strategi kring framtida ägande och skall ses som ett strategiskt förvärv av projektmark till dess att förädling kommer till stånd ihop med Galärens intilliggande fastigheter, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Fastigheten är belägen på Yttervikens arbetsplatsområde intill Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park. Området har växt i popularitet genom närheten till LTU.

Galären färdigställer för närvarande ca 4 700 kvm för det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs AB med ett 12-årigt hyresavtal på samma område.

– Vi är glada att kunna öka vårt bestånd med ytterligare en fastighet på ett område där vi sedan tidigare äger ett flertal fastigheter och där vi även vill utöka vårt ägande, säger Örjan Lindström, CFO och vvd på Galären i Luleå. Vår långsiktiga, strategiska plan är att dels vikta om portföljen till fler bostäder, dels att utöka på lokalsidan på strategiskt utvalda områden i Luleå, berättar han vidare.

Fastighetsaffären är ett direktförvärv och säljare av fastigheten är ett entreprenadföretag som kommer att vara fortsatt verksamt som hyresgäst. Tillträdet sker den 1 juli 2022.

För mer information kontakta gärna:

Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Tel: 070-648 14 10, mail: gunnar.tahlin@galaren.se

Örjan Lindström, CFO, vvd, Galären i Luleå
Tel: 070-601 08 68, mail: orjan.lindstrom@galaren.se

Ai Skin – personlig hudvård med passion

Ai Skin – personlig hudvård med passion

Kliniken Ai Skin har öppnat på Rådhustorget 4 i centrala Luleå. Här erbjuds skräddarsydda behandlingar med fokus på att främja en hälsosam hud.
Galären är nominerad till Kundkristallen 2024

Galären är nominerad till Kundkristallen 2024

Vi är nominerade i kategorin Största lyft serviceindex bostäder för vårt resultat i den senaste hyresgästundersökningen.
Lunchstängt i bobutiken 1 februari-8 mars

Lunchstängt i bobutiken 1 februari-8 mars

Under en tid framöver håller vi stängt i bobutiken mellan kl 12.00-13.00.