Galären är en del i den framtida utvecklingen av kv. Bävern

PRESSMEDDELANDE: Under en presskonferens på den nuvarande brandstationstomten i kvarteret Bävern under förmiddagen kunde Luleå kommun berätta att en avsiktsförklaring tagits fram för utvecklingen av platsen. Avsiktsförklaringen har tecknats mellan Luleå kommun och Galären, Lerstenen, Riksbyggen och HSB.

Kvarteret Bävern intill Luleås stora infart ska utvecklas till ett levande område med bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen. Ett förslag till avsiktsförklaring för att utveckla den nuvarande brandstationstomten har tagits fram mellan Luleå kommun och byggherrekonsortiet.

Avtalet har upprättats mellan parterna för att skapa arbetsro och ram inför kommande detaljplan och exploateringsavtal. Ärendet för kvarteret Bävern kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti.

– Vi är otroligt glada och stolta över att tillsammans med de andra fastighetsbolagen kunna presentera avsiktsförklaringen med Luleå Kommun för kvarteret Bävern. Detta innebär att det arbete vi tillsammans lagt ner på att utveckla idéer för området med en stark arkitektonisk identitet nu är ett steg närmare att bli verklighet, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Brandstationstomten har en viktig placering i stadsrummet i Luleå och måste tas väl omhand. Det är jag säker på att vi fyra fastighetsaktörer som gemensamt gör detta kan förvalta på ett bra sätt, berättar Gunnar vidare.

Idéskisserna för projektet i kv. Bävern omfattar idag drygt 200 bostäder, hotell med ca 150 rum, lokaler om ca 2 300 kvm och ca 200 parkeringar under mark.

På dagens pressträff deltog kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson (s), kommunstyrelsens andre vice ordförande Anders Josefsson (m), Riksbyggens affärsutvecklingschef Roland Askebrand, Galärens VD Gunnar Tåhlin, HSB Norrs VD Mattias Lundström, Lerstenens VD Lars Sällström, stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson (s), miljö- och byggnadsnämndens ordförande Maritha Meethz (s), samhällsutvecklingschef Maria Nordgren, stadsarkitekt Johan Eriksson-Buhr och Landsbyggdspartiets Erland Nilsson.

För mer information, kontakta:

  • Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå, tel. 070-648 14 10 eller gunnar.tahlin@galaren.se
  • Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande, tel. 070-555 88 94 eller lenita.ericson@lulea.se
Floras Kulle Trygghetsboende firar 5-årsjubileum

Floras Kulle Trygghetsboende firar 5-årsjubileum

Fem år har gått sedan Galären öppnade upp sitt första trygghetsboende. Det firades tillsammans med hyresgästerna här om veckan.
Ett samarbete för livet mellan husen

Ett samarbete för livet mellan husen

Galären och Lule Stassteater har förlängt samarbetet i ytterligare 3 år. De båda verksamheterna förenar sig i kulturens betydelse för en attraktiv stad.
Galären och Norr Media i samarbete för ett inkluderande Luleå

Galären och Norr Media i samarbete för ett inkluderande Luleå

Tillsammans startar de båda bolagen en kampanj för att få fler företag att stötta Luleå Pride 2022. För ett inkluderande och kärleksfullt Luleå.