Vanligt förekommande fel kan du ofta enkelt avhjälpa själv. Här följer en enkel guide över vad du som hyresgäst själv kan göra innan du felanmäler ditt ärende till oss.

Strömlöst

Kontrollera om det är hela lägenheten eller bara delar av lägenheten som är utan ström. Är kanske hela fastigheten strömlös? Om hela fastigheten är strömlös kan ni börja med att kolla på www.luleaenergi.se under driftinformation om det är ett mer omfattande fel, om det inte finns något där och det berör hela fastigheten hör av er till oss.
För att kontrollera säkringarna i din lägenhet gör så här:

 • Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut, har den det testa vippa upp den igen. Löser den ut direkt vippa ner alla säkringar och testa en och en genom att först vippa upp jordfelsbrytaren sedan en säkring i taget. Om Jordfelsbrytaren löser ut efter en eller ett antal säkringar kolla vad just den säkringen som får jordfelsbrytaren att lösa ut går till – kan det vara en hushållsapparat som orsakat felet?
 • Du som hyresgäst är ansvarig att testa jordfelsbrytaren 1ggr/månad genom att trycka på test-knappen, den ska då lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren efter testning.
 • Du är också ansvarig att byta säkringar själv om du har propphuvar, använd ett mätinstrument om du är osäker på om säkringen gått eller inte. Kolla vilken ampere proppen har innan du byter till en ny.

Om ni inte hittar felet – hör av er till oss via Mina Sidor eller ring oss på 0920-23 51 51 (vardagar 8.00-16.30)

Belysning

Samtliga utbytbara ljuskällor ska du som hyresgäst byta själv. Även i bänkarmaturer, lysrör i tak, belysning i badrumsskåp, kyl/frys samt ugn. Är du osäker på vilken ljuskälla du behöver? Ta med dig ljuskällan till din lokala återförsäljare. Har du däremot en ljuskälla som inte är utbytbar och fastmonterad av oss gör du en felanmälan via Mina Sidor. En felanmälan till oss ska också göras när en ljuskälla i gemensamma utrymmen inte fungerar.

Dörrar och lås som krånglar

Om en dörr eller ett lås börjar kärva kan det vara dags att smörja lås eller gångjärn. Om du upplever att nyckeln går trögt när du vrider låset kan du även smörja låscylindern.

Lösa beslag

Om ett handtag eller något annat beslag är löst, testa alltid att skruva fast skruvarna själva innan ni gör en felanmälan till oss.

Underhåll av brandvarnare

I samtliga bostäder finns det en brandvarnare. Det är du som hyresgäst som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Tryck på testknappen 1ggr/mån och se om brandvarnaren piper, gör den det är den i bruk. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, är det dags att byta batteri. (Vissa av våra nyare modeller är försedd med ett 10-års batteri och det kan inte bytas. Börjar den pipa, gör då en felanmälan till oss via Mina Sidor).

Stopp i avlopp

Upplever du att vattnet rinner undan dåligt, är det på ett ställe eller flera? Som hyresgäst ansvarar du själv för att rensa golvbrunnar och vattenlås (i både badrum och kök). Tips! Är osäker på hur rören ska sitta, ta en bild innan och montera ihop likadant efter rengöringen. Har du svårt att göra det själv kan vi hjälpa er mot en kostnad, gör då en felanmälan via ”Mina Sidor” så kontaktar vi er så fort vi har möjlighet att utföra åtgärden.

Så här rensar du golvbrunnen:

 1. Ta bort silen, en del silar går att lyfta upp medan andra sitter fastsatta med skruvar.
 2. Lyft upp vattenlåset. Vissa vattenlås kan likna en liten hink med ett handtag, andra varianter pillrar du upp försiktigt med en mejsel eller en kniv. Rensa från tvålrester och hår på in- och utsidan.
 3. Sätt tillbaka vattenlåset, se till att det hamnar rakt och att gummipackningen sluter tätt.
 4. Avsluta med att fylla vattenlåset med nytt vatten, sätt därefter tillbaka silen.

Kom ihåg! Om du varit bortrest kan vattenlåset torka ut, det märker du genom att det luktar avlopp. Då spolar du bara vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset igen.

Dåligt sug i köksfläkten

Ta bort fettfiltret, rengör fläkten med en trasa och lägg filtret i blöt tillsammans med diskmedel en stund. Se till att all smuts är borta innan du monterar tillbaka delarna.

Läckage kyl/frys

Rinner det vatten från kylskåpet kolla att dräneringshålet inte är igentäppt. Använd en potatissticka eller annat smalt föremål och rensa hålet med jämna mellanrum – är du osäker på var du hittar hålet titta lågt ner i kylskåpets baksida. Kommer det vatten från frysen har det troligtvis inte varit stängt ordentligt, var noga med att frosta av frysen med jämna mellanrum så det inte bildas för mycket is i det, detta kan medföra att dörren blir svår att stänga och kan därmed orsaka läckage.

Kallt i lägenheten

Värmen regleras automatiskt i förhållande till utomhustemperaturen och det kan ta en stund för radiatorerna att bli helt varma vid temperaturväxlingar. Upplever du att radiatorerna inte är varma eller värmen är ojämn testa först att lufta dem. Det gör du så här:

 1. Ha en luftnyckel redo och ställ en behållare under luftventilen, en radiator har nämligen vatten i sig som sipprar ut vid luftning. Är det luft i radiatorn hör du det genom ett pysande ljud innan det kommer vatten.
 2. Öppna luftventilen genom att skruva med luftnyckeln, börjar det sippra vatten direkt är det inte luft i radiatorn och därmed kan du skruva igen luftventilen igen – var noga med detta så radiatorn inte står och droppar vatten efteråt.
 3. Är det luft i radiatorn vänta till luften pyst ut och vattnet börjat sippra, när detta är klart skruvar du åt luftventilen ordentligt och gör samma procedur på alla radiatorer i din lägenhet.

Upplever du ändå att radiatorerna värmer dåligt trots luftning testa att motionera ventilstiftet i termostaten. Det gör du så här:

 1. Skruva bort termostaten (vredet) på radiatorn helt.
 2. Ta ett hårt föremål och tryck in stiftet några gånger.
 3. Vänta någon timme innan du skruvar tillbaka termostaten och se om radiatorn blivit varm.

Har du fortfarande kalla radiatorer och det är kallt ute – gör en felanmälan till oss.

Tappat internetanslutning

Ta kontakt med din tjänsteleverantör där du gör en felanmälan.

Fungerar inte tagg/fjärrdosa

Använd din nyckel om du har det och ta med dig taggen eller fjärrdosan in till oss under kontorstid (vardagar: 8.00-16.30). Uppstår detta under kväll/helg – vänta till nästkommande vardag, använd inte jouren till detta då de inte kan lösa problemet.

Motorvärmarstolpen fungerar inte

 1. Kontrollera om säkringen löst ut, det gör du på olika sätt beroende på motorvärmarstolpe. Vissa har en vipp-säkring andra har propphuvar. Antingen vippar du upp säkringen eller så mäter du strömmen i propphuven med ett mätinstrument.
 2. Har säkringen gått, ta ut sladden från MV-stolpen och bilen, kontrollera att det inte är smuts i uttaget för kontakten till bilen. Ibland samlas det salt, smuts och fukt där vilket kan göra att det blir kortslutning och säkringen löser ut.
 3. Flippa tillbaka brytaren och testa koppla in sladden igen. Om säkringen löser ut igen kan eventuellt sladden eller annan utrustning vara demolerad.
 4. Kolla vilken effekt du har på värmaren, det kan vara så att den går på för hög effekt. Testa i sådana fall att sänka effekten.