Kommande projekt
Galären planerar för fler trygghetsbostäder.
Beställare/byggherreGalärenEntrepenörerEj klartByggvolym9 000 kvm (bruttototalarea) med 120 trygghetslägenheter. Byggstart 2019.
Beställarens projektledareSimon SundströmInvesteringskostnadEj klart

Galären har påbörjat planeringen av nya trygghetsbostäder i Bergviken sedan detaljplanen vunnit laga kraft. Planerna omfattar ett nytt trygghetsboende på tomten Daggkåpan 2, en markanvisning som föregicks av en arkitekturtävling som Galären vann.

Projektet utgörs av fyra byggnader med cirka 120 trygghetslägenheter och en lång rad faciliteter för de boende. Byggnationen anpassas för att klara miljöcertifiering.