Kommande projekt
Galären planerar för 133 bostäder i trygghetsboende på Bergviken.
Trygghetsboende på Bergviken
Beställare/byggherreGalären i LuleåAnsvarig ArkitektPetter LarssonEntreprenörerEj klartByggvolym9 000 kvm (bruttototalarea) med 133 lägenheter i trygghetsboende.
Beställarens projektledareSimon SundströmArkitekterStark ArkitekterInvesteringskostnadca 300 mkrFärdigställt2 år efter byggstart.

Galären planerar för nyproduktion av trygghetsbostäder i Bergviken sedan detaljplanen vunnit laga kraft. Planerna omfattar ett nytt trygghetsboende på tomten Daggkåpan 2, en markanvisning som föregicks av en arkitekturtävling som Galären vann. I början av juli 2019 lämnade Galären in bygglovsansökan till Luleå kommun. Och under oktober månad beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov.

Projektet innehåller 9 000 kvm och fyra huskroppar med totalt 133 lägenheter i trygghetsboende, en inbyggd och uppglasad vinterträdgård med loftgångar mellan husen och en restauranglokal om ca 200 kvm. Lägenheterna utgörs av 1, 2 och 3 rum och kök och är mellan 35-71 kvadratmeter.

Trygghetsboendet på Bergviken ska erbjuda på ett bekvämt boende för den som är 65 +. I den attraktiva boendemiljön erbjuds en vinterträdgård där man kan vistas året runt med aktivitetsytor, utegym och plats för odlingar. Dessutom finns gott om gemensamma utrymmen som bland annat erbjuder pool, bastu, träningsmöjligheter, tvättstudio och en vinkällare. Utöver detta ska det även adderas konstnärlig utsmyckning för att försköna boendemiljön.

Projektet beräknas kosta ca 300 miljoner. Arkitekter i projektet är Stark Arkitekter (fd. Tirsén & Aili Arkitekter)

Galären äger sedan tidigare Floras kulle Trygghetsboende i Luleå centrum som invigdes i oktober 2017.


Om Galärens trygghetsboenden:

En lägenhet i trygghetsboende är tillgänglighetsanpassad och erbjuder hiss samt gemensamhetsytor. Trygghetsboende är inte ett vårdboende, utan en boendemiljö med mycket liv och rörelse. På trygghetsboendet finns en trivselvärd knuten till boendet. Verksamheten bygger på de boendes engagemang och formas efter deras önskemål och intressen. För att få hyra lägenhet på trygghetsboende måste en av parterna vara minst 65 år. I övrigt gäller samma krav som vid uthyrning av en traditionell hyresrätt.