SvenskaEnglish - Computer generated translation

Felanmälan och serviceinformation

Felanmälan: Lokaler, bostäder, parkering
Fyll i Galärens felanmälningsformulär längre ner på sidan eller kontakta oss via telefon.
Telefon: 0920-24 41 49 (bemannad kl 08.00-11.00, därefter röstbrevlåda).
För akuta ärenden som inte kan vänta till nästa dag ring tel 0920-23 51 51 mellan 11.00-16.30

Jour efter stängning
Vardagar 16.30-08.00 samt helger, för fel som absolut inte kan vänta till nästföljande vardag, kan du kontakta följande journummer.

  • Felavhjälpning, upplåsnings jour 070-685 38 17
  • Störningsjour 010-222 29 44

Observera följande:

  • Kostnader på grund av missbruk av jouren bekostas av hyresgäst
  • Utryckning för upplåsning av utelåst hyresgäst utföres mot kontant betalning
  • Hyresgäst som orsakar störning debiteras kostnaden

Goda råd vid vanliga fel