Mina sidor »

Våra avdelningar och medarbetare

Medarbetarna är Galärens viktigaste tillgång, men Galären ska också upplevas som en tillgång för personalen. Som företag vill vi verka för en positiv människosyn som stimulerar medarbetarna att utföra ett bra arbete med förtroende och respekt för arbetskamrater, kunder och andra i vår omvärld.

VD

Gunnar Tåhlin

VD
Telefon: 0920-23 51 55
Mobil: 070-648 14 10
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Har det övergripande ansvaret för Galärens verksamhet, klargör de riktlinjer och strategier som Galären jobbar efter. VD tar även beslut rörande försäljning och köp av fastigheter.

Marknadsavdelning

Veronika Johansson

Marknadschef, lokalansvarig
Telefon: 0920-24 41 41
Mobil: 070-648 12 43
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

sara_engelmark_141113_2_web_179_104Sara Engelmark

Försäljnings- och marknadsassistent
Telefon: 0920-40 74 94
Mobil: 070-640 43 02
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Vincent Lundahl

Lokaluthyrare
Telefon: 0920-40 79 64
Mobil: 070-779 44 00
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Avdelningen ansvarar för kundkontakter, uthyrning, förhandlingar och andra ärenden rörande Galärens lokaler samt företagets marknadskommunikation.
Klicka för att ta del av vårt utbud av  affärslokaler.

Förvaltningsavdelningen

andreasbergströmAndreas Bergström

Förvaltningschef-Föräldraledig
Telefon: 0920-23 51 57
Mobil: 070-206 00 81
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Krister Vikström

Tf Förvaltningschef
Telefon: 0920-23 51 57
Mobil: 070-312 25 00
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

erika _andersson_170214_2_webErika Andersson

Tf Förvaltare
Telefon: 0920-24 41 46
Mobil:070-298 15 17
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Galären, CarolineCaroline Skarpsvärd

Vikarierande 
Förvaltningsstöd/Kundtjänst
Telefon: 0920-40 74 97
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Fredrik Kenttä

Fastighetsskötare
Mobil: 070-300 80 49
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Björn Kenttä

Fastighetsskötare
Mobil: 070-293 50 50
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

 Joakim Andersson

Fastighetsskötare
Mobil: 070-309 44 09
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Peter Lind

Underhåll
Mobil: 070-273 53 02
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Eva Lindström, GalärenEva Lindström

Bostadsansvarig
Telefon: 0920-23 51 56
Mobil: 070-648 14 09
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Fastighetsavdelningen ser till att fastigheterna mår bra. Avdelningen har det övergripande ansvaret för de fysiska byggnaderna samt den löpande driften, skötseln och underhållet av Galärens fastigheter. Man utvecklar också effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen.

På avdelningens finns även en bostadsansvarig som ansvarar för kontakt, kontrakt och uthyrning av bostadslägenheter och bilplatser. Klicka för att ta del av vårt utbud av bostäderbilplatser.

Administration, ekonomi, kundtjänst

Örjan Lindström

Administrativ chef, vice vd
Telefon: 0920-23 51 52
Mobil: 070-601 08 68
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Robert Fogelkvist

Controller
Telefon: 0920-24 41 43
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Magnus Taavo

Controller
Telefon: 0920-24 41 42
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Jimmy Westerlund

Controller
Telefon: 0920-23 51 54
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Catarina Tåhlin

Löneansvarig
Mobil: 070-543 02 69
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Maria Jakobsson

Hyresadministratör
Telefon: 0920-23 51 51
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Lumturije Sulaj

Ekonom
Telefon: 0920-40 74 92
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Emma Karvonen

Ekonom
Telefon: 0920-24 41 47
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se


Sofia Eriksson/Föräldraledig

Trivselvärd/konceptansvarig trygghetsboende
Telefon: 0920-24 41 48
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

maria_buska_170817_1_webMaria Buska/Vikarie

Trivselvärd/konceptansvarig trygghetsboende
Telefon: 070-590 50 91
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Avdelningen har hand om bolagets löpande ekonomi, personalfrågor, hyresavisering, kundtjänst och fungerar som ett stöd till övriga avdelningar.

Projektavdelning

Magnus Bjuhr

Projektchef, vvd
Telefon: 0920-23 51 59
Mobil: 070-355 64 28
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Mattias Nilsson

Projektledare, bygg
Telefon: 0920-24 41 40
Mobil: 070-350 69 24
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Cecilia Jonsson

Projektadministratör
Telefon: 0920-24 41 47
Mobil: 070-345 45 18
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Lars-Göran Hedström

Projektledare, bygg
Telefon: 0920-24 41 44
Mobil: 070-546 13 01
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Erik Lundkvist

Projektledare, ventilation, bygg
Telefon: 0920-40 74 90
Mobil: 070-300 11 51
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Marie Karlsson Tåhlin

Inredning/design
Telefon: 0920-40 74 93
Mobil: 070-665 63 30
E-post: förnamn.karlssontahlin@galaren.se

Simon Sundström

Projektledare, bygg
Telefon: 0920-40 74 91
Mobil: 070-265 71 71
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

Lisa Pouliot

Hållbarhetsansvarig
Telefon: 0920-24 41 45
Mobil: 070-229 95 14
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

tobias_johansson_170214_1_webTobias Johansson

Projektledare El, Elansvarig
Telefon: 0920-23 51 53
Mobil:072-50 50 550
E-post: förnamn.efternamn@galaren.se

 

Avdelningen ansvarar för Galärens olika byggprojekt, dvs nyproduktion, renoveringar, hyresgästanpassningar mm. Projektavdelningen har även hand om Galärens egen bygg- och underhållsverksamhet.