Att flytta in

Vi önskar dig välkommen som hyresgäst hos oss på Galären. När du ska flytta in i din nya lägenhet, finns det några saker som vi vill informera dig om.

För att kvittera ut nycklarna till lägenheten hos Galären måste du visa upp kvitto på att hyran är betald och visa giltigt avtal för tecknad hemförsäkring.

Hyran
Hyran betalas i förskott senast den sista i varje månad. Hyran för t ex februari skall betalas senast den sista januari. Om betalning ej skett inom avtalad tid skickas en påminnelse ut. Påminnelseavgiften läggs på nästa aviseringstillfälle. Om betalning inte sker lämnas ärendet till Intrum Justitia, som skickar ett inkassokrav. Därefter kommer dröjsmålsränta att debiteras tills betalning sker, och kravavgift tas ut.

Betalas hyran sent vid upprepade tillfällen kan man bli uppsagd från sitt hyreskontrakt. Får du problem att betala hyran vill vi att du kontaktar oss.

Hemförsäkring
Du är skyldig att skaffa en hemförsäkring. Den ger ett bra skydd om du skulle råka ut för stöld, brand eller skador på din egendom i lägenhet eller förråd.

Elabonnemang
Hyresgästen ansvarar för att anmäla elabonnemang till elbolag enligt kontraktsdatum vid inflyttning. Vid utflyttning gäller elabonnemanget hela uppsägningstiden som är tre kalendermånader eller tidigare om nytt kontrakt skrivits med ny hyresgäst. Du som flyttar in i de lägenheter där vi har individuell mätning för el, varmt- och kallt vatten behöver inte anmäla, hyresgästen debiteras på hyresavin.

Nycklar
Till lägenheten hör tre nycklar. Dessa skall kvitteras ut hos oss. Behöver du fler nycklar måste du vända dig till oss för att få en rekvisition. Dessa nycklar måste du dock bekosta själv.

OBS! när du flyttar från lägenheten måste du lämna tillbaka alla nycklar (inklusive tvättcylinder, garage, förråd etc) om det saknas någon nyckel debiterar vi dig för de merkostnader vi får.

Om fastigheten och din hyresvärd

Fastigheten du bor i ägs och förvaltas av Galären.

Du når oss under kontorstid:
Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.30
Telefon: 0920-23 51 51
E-post: lulea@galaren.se
Hemsida: www.galaren.se

Har du frågor som rör ditt hyreskontrakt, uthyrning eller uppsägningar och liknande kan du maila uthyrningsgruppen på: uthyrning@galaren.se

För att komma in i fastigheten måste man använda lägenhetsnyckel, eller ha tillgång till en fyrsiffrig kod som slås på knappsatsen vid porten. Den kod som du fått tillsammans med nycklarna gäller till dess att meddelande kommer om att koden ändrats. För att bespara fastigheten objudna gäster försök hålla koden så ”hemlig” som möjligt. I vissa fastigheter används tagg istället för nyckel för access till fastigheten.

Felanmälan/jour

Din felanmälan för bostäder och bilplatser gör du enklast via Mina sidor. På Mina sidor kan du följa ditt ärendes status och få bekräftelse när åtgärden är utförd. Har du aldrig varit inloggad på Mina sidor tidigare, registrerar du dig enkelt genom att följa instruktionerna. För att komma till Mina sidor, klicka här.

Vill du komma i kontakt med oss per telefon når du oss på 0920-23 51 51. Vi finns tillgänliga under våra öppettider 08.00-16.30. Du kan också besöka vår bobutik på Västra Varvsgatan 18 med samma öppettider som våra telefontider.

Är du lokalhyresgäst hos oss och behöver göra en felanmälan går det även bra att göra det via e-post på felanmalan@galaren.se

Jour efter stängning
Under vardagar kl 16.30-08.00 samt under helger kan du kontakta följande journummer (gäller fel som absolut inte kan vänta till nästföljande vardag)

  • Felavhjälpning fastighetsärenden: tel 0771-860 860
  • Störningsjour: tel 010-150 80 00
  • Upplåsningsjour: tel 010-150 80 00

Observera följande
– Kostnader på grund av missbruk av jouren bekostas av hyresgäst
– Utryckning för upplåsning av utelåst hyresgäst bekostas av hyresgäst
– Hyresgäst som orsakar störning debiteras kostnaden
– Felanmäler du det du själv skall åtgärda debiteras hela jourkostnaden

Källsortering

En del i vårt hållbarhetsarbete är att värna om miljön och se till att så mycket som möjligt av våra bostadshyresgästers avfall återvinns. Sorteringen av avfallet är inte bara en möjlighet för dig att bidra i vårt hållbarhetsarbete utan är också ett krav på dig som bostadshyresgäst och villkorat i ditt hyresavtal.

Använd de sopsorteringskärl som finns på fastigheten där du bor. Vi vill dock inte att du slänger stora kartonger och emballage i våra sopkärl då de riskerar att snabbt bli fyllda. De fraktioner som inte finns på fastigheten når du på närmaste återvinningsstation.

Kabel-tv/bredband

I våra fastigheter finns kabel-tv från Com Hem, basutbudet. För de hyresgäster som vill komplettera det analoga utbudet med digitala favoriter så har com hem olika paket, kontakta Com Hem på telefon 0771-55 00 00 eller www.comhem.se

Som första privata hyresvärd har Galären anslutit hyresfastigheterna till Lunets självadministrerande tjänsteportal i stadsnätet. Det innebär att du som hyresgäst får större valfrihet att välja bredband, tv-kanaler och telefoni. Allt du behöver göra är att koppla in din dator i de nya uttaget i lägenheten. När du registrerat dig, väljer du enkelt vilka tjänster du vill beställa. Du bestämmer själv vilka tjänster du vill ha från stadsnätet och gör alltså din affär direkt med Lunet. Kontakta Lunets kundtjänst för avtal och priser, telefon 0920-23 61 01, www.lunet.se . Du kan också teckna bredband med Telia, ADSL, telefon 020-24 02 50 eller www.telia.se

Kontrakt/byte/uthyrning andra hand

Kontrakt för lägenhet, motorvärmare eller garage tecknas separat, kontakta oss. Vid uppsägning av lägenheten, skall kontraktet undertecknas och uppsägningsdatum fyllas i. Kontraktet skickas eller lämnas in på Galärens kontor. Observera att vid uppsägning av lägenhet, kommer bilplats/garage automatiskt att sägas upp samtidigt om inte separat överenskommelse träffas med Galären.

Byte av bostad:
En hyresgäst får under vissa förutsättningar överlåta sin lägenhet, för att i stället få en annan bostad. Hyresgästen skall ha ”beaktansvärda skäl” för att få byta. Beaktansvärda skäl anses t ex inte finnas om orten har en så balanserad hyresmarknad att hyresgästen kan få en bostad utan byte. Vidare måste bytet kunna ske ”utan påtaglig olägenhet för hyresvärden”. Den som hyresgästen vill byta med, måste t ex kunna förväntas klara av att betala hyra, vårda lägenheten, inte störa mer än som bör tålas samt ”iaktta sundhet, ordning och gott skick”. En hyresvärd kan ofta ganska lätt bedöma om hyresgästen har beaktansvärda skäl och om bytet kan ske utan olägenhet. Får en hyresvärd reda på att en hyresgäst tar betalt för ett byte bör han däremot vägra att godkänna bytet.

Andra handsuthyrning: Kan i vissa fall godkännas exempelvis för studier eller arbete på annan ort. Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

Städtips

Köket
Använd inte stålull som repar ytorna. Rengör diskbänk, kyl, frys och spis (stålull kan användas till plattorna, obs ej glashälls-spis) med vatten och diskmedel. Fläkten och kåpan rengörs med milt rengöringsmedel. De fläktar som har ett löstagbart fettfilter spolas igenom med hett vatten eller diskas i diskmaskinen.

Linoleumgolv
Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Vid fuktmoppning använd inte hett vatten eller starka rengöringsmedel.

Plastgolv
Lätt smutsade golv torkas med mopp eller urvriden skurduk. Till hårt smutsade golv används skurborste. Använd ljummet vatten och milda rengöringsmedel.

Trägolv
På trägolv och parkettgolv ska du undvika att använda vatten. Använd istället torra metoder som moppning och dammsugning. Fläckar tar du bort med en fuktig duk.

Väggar
Målade väggar liksom väggar tapetserade med vinyl eller plasttapet torkas med ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Tak
Alla tak går inte att tvätta. Dammsug det gärna runt ventiler och andra ställen där det finns lös smuts.

Skåp och snickerier
Målade och lackerade ytor rengörs med vatten och milt rengöringsmedel.

Fönster
Tvättas enklast med svamp eller duk och fönsterraka. Är det kallt kan du blanda i T-sprit i vattnet.

Badrum
Badkar, tvättställ och toalettstol hålls rena med milda rengöringsmedel. För att få bort kalkbeläggningar använd särskilt rengöringsmedel.

Vad får jag göra i min lägenhet ?

Måla och tapetsera får du göra själv men fråga oss alltid. OBS! det är inte tillåtet att tapetsera på en målad vägg, där får du måla. Är väggen målad får du måla. Betongväggen i våra nya lägenheter på Köpmangatan 20/Stationsgatan 27 måste målas med silikatfärg färg fråga alltid oss innan ni målar. Målning eller
tapetsering ska göras på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Inga extrema färger eller mönster. Om du utför tapetsering eller målning på felaktigt sätt, kan detta medföra att du får bekosta omtapetsering/målning.

Fråga oss innan du utför dessa arbeten. För att undvika onödiga skador på tapeter och målade väggar: bestäm först var du ska placera speglar, tavlor mm. Därefter kan du spika upp tavelkrokar o.dyl.

OBS! du kan bli skyldig att stå för omtapetsering eller ommålning, om vi vid besiktning av lägenheten finner att skäl till att detta föreligger. Använd rätt sorts skruvar och krokar. Specialkrokar för olika typer av väggar finns i fackhandeln.

Kakel och klinker samt våtvägg/våtmatta
Det är förbjudet att göra hål i dessa material p g a att vatten och fukt tränger in bakom och kan orsaka fuktskador. Du kan även i detta fall bli ersättningsskyldig. Använd krokar med sugpropp eller fästkudde.

Golven
Skyddar du bäst genom att sätta tassar under möblerna.
Elektriska arbeten samt installation av tvätt/diskmaskin skall utföras av fackman.

Mattor
Du får inte skaka mattor från fönster eller balkong.

Grillningsförbud på balkongen
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen pga brandrisk.

Störningar

Tänk på omgivningen: Alla som bor i flerfamiljshus måste visa hänsyn, men har också rätt att begära hänsyn. Ska du ha en större fest är det klokt att meddela grannarna i förväg. Många gånger vet man inte om att man stört sina grannar, och den som störs känner sig ofta osäker på hur man ska hantera situationen. Den som stör andra kan bli uppsagd från sin lägenhet.

Tvättstuga

Boka tvättid på uppsatt lista eller på bokningstavla med den tvättcylinder du har kvitterat ut hos Galären. Tänk på att ta bort eller parkera din cylinder när du har tvättat klart. Håll tiderna. Städa upp efter dig när du har tvättat färdigt.

Tvättråd för vår miljö
Var och en av oss förbrukar drygt sex kilo tvättmedel per år. Totalt blir det nästan 50 000 ton för landets samtliga hushåll. Av den orsaken är det viktigt att vi använder medel som skadar miljön så lite som möjligt. Använd i möjligaste mån tvättmedel som är miljömärkta.

Svanen eller bra miljöval
Det är inte ovanligt att vi överdoserar – nära 25% för mycket tvättmedel används i maskinerna. Tvätten blir inte renare av det och det blir ingen vinst vare sig för oss eller för miljön. Ta därför som vana att följa doseringsanvisningarna på förpackningen noga. Sköljmedel innehåller tensider som belastar miljön. Är vattnet inte hårt fyller sköljmedel ingen större funktion. Vattnet hos oss i Luleå är mjukt. Bäst för ekonomi och miljö är att tvätta med fylld maskin då en halvfull maskin drar lika mycket el och kräver lika mycket tvättmedel som en fylld. Dessutom räcker det ofta att tvätta i 40 grader.

Allmänna utrymmen

Trapphus
Det är förbjudet att röka eller orsaka starka dofter i trappuppgången. Trapphuset är en utrymningsväg och ska vara fri från barnvagnar, leksaker, skor mm. Det är också lättare för städpersonalen att hålla rent.

Gården
Kasta inte papper och skräp på gården. Parkera bilar och cyklar på anvisad plats. Mata inte fåglar eller andra djur. Det kan locka till sig råttor och möss.

Husdjur

Hundar skall hållas kopplade när du går in eller ut från din bostad och när du passerar lekplatser. Katter får inte springa lösa utan tillsyn. Innehav av kamphund och reptiler är förbjudet i våra fastigheter.

När du flyttar ut

När du skall flytta, måste lägenheten sägas upp. Detta skall göras skriftligt på baksidan av hyresavtalet eller genom att skriva ett brev, eller mail: uthyrning@galaren.se till Galären. Uppsägningstiden är tre kalendermånader, räknat från den sista dagen i den månad då du säger upp lägenheten. Om du säger upp lägenheten den 25 januari är uppsägningstiden tom 30 april. Under den tiden måste du betala hyran och även till lägenheten hörande kostnader, ex.vis el, även om du flyttar tidigare. Om hyresvärden hittar en ny hyresgäst kan uppsägningstiden kortas av. Den nya hyresgästen eller hyresvärden skall kunna disponera lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter avtalets upphörande. Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag.

Senast vid denna tid skall samtliga nycklar som hör till lägenheten överlämnas till hyresvärden. Om det saknas nycklar eller tvättcylinder, garagenycklar mm debiteras avflyttande hyresgäst kostnaden för att byta låscylinder. Vid tidigare utflyttning måste fullmakt tidigare inflyttning för ny hyresgäst fyllas i och lämnas till Galären.

Viktigt om urstädning och besiktning

Vi kommer i god tid att ta kontakt med dig för att hitta en lämplig tid för besiktning. När du flyttar, gör hyresvärden en avflyttningsbesiktning. Slitaget i
lägenheten kontrolleras, och onormalt slitage debiteras enligt fastställd prislista. Detsamma gäller om utrustning som hör till
lägenheten saknas. Vid besiktning skall lägenheten vara ordentligt städad. Spisen skall vara ordentligt rengjord. Glöm inte att även städa bakom spisen, samt rengöra plåtar och ugn. Kyl/frys och köksventiler skall rengöras. Sanitetsporslin och badkar (även under) samt golvbrunnar skall rengöras. Alla skåpar, dörrar/karmar, golvlister, fönster och element skall rengöras. Förråd ska tömmas och städas. Använd gärna checklistan som du får hemskickad när du sagt upp lägenheten.

Skulle städningen inte godkännas vid besiktningen kommer en städfirma att anlitas och du debiteras för den kostnaden. Glöm inte att begära avläsning av elmätare samt göra adressändring för post, tidningar eventuellt kabel-tv samt bredbandsanslutning. Vid utflyttning gäller el-abonnemanget hela uppsägningstiden som är 3 kalendermånader eller tidigare om nytt kontrakt skrivits med ny hyresgäst, länk till Luleå Energis anmälan om att du ska flytta.

Tips och råd

Återställning av jordfelsbrytare
Återställning sker genom att vicka upp vippan på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt, slå från (skruva ur) samtliga säkringar.

Återställ jordfelsbrytaren
Slå till (skruva i) samtliga säkringar. Om jordfelsbrytaren löser ut när en säkring slås till, slå ifrån den
säkringen. Återställ jordfelsbrytaren och fortsätt att slå till övriga säkringar. Tillkalla elektriker för att åtgärda jordfelet.

OBS! Jordfelsbrytaren ska testas 1 gång per månad genom att trycka på testknappen. Den skall då lösa ut, återställ jordfelsbrytaren.

Ventilation

Ovanför varje fönster finns ett tilluftsdon, som absolut inte får stängas igen helt. Det blir då undertryck i lägenheten.
Med tanke på de problem som uppstår vid eldning i de öppna spisarna tvingas vi att införa eldningsförbud! För allas trevnad ber vi er respektera detta!

Tillsyn av lägenheten
Är ni borta en längre tid måste ni se till så att någon ser till lägenheten.

Tips för att få rätt värme i bostaden
Några enkla tips på vad ni i första hand bör kontrollera, om innetemperaturen i bostaden underskrider 20°C dagtid. Mät temperaturen i samtliga rum ca 1 meter över golv och mitt i rummet. Vi eftersträvar att ha en temperatur på 20-21°C. Uppnås 20°C så gör vi inte något. Ett element är alltid varmare upptill än nedtill och har elementen en termostatventil kan även hela elementet vara kallt om temperaturen i rummet är 20°C. Om temperaturen underskrider 20°C, känn på elementen, är elementen kalla prova med att vrida ”mellan öppet och stängt” läge på termostaten eller handratten. Upprepa detta ca 10-15 gånger. Avvakta några minuter och kontrollera om elementet blir varmt.

För att få full värme, vrid termostaten eller handratten motsols tills det tar stopp. Se även till så att inte möbler och gardiner täcker termostatventilen. Detta kan leda till att en värmezon skapas intill elementet som inte är representativ för rumstemperaturen. Se efter så att dörrar och fönster är stängda. Tänk även på att dörrar och fönster i trapphus, tvättstugor och källare m.m. hålls stängda. Om ni trots dessa åtgärder inte får upp temperaturen till 20°C i rummet är ni naturligtvis välkomna att ringa till felanmälan på 0920-24 41 49 eller via Mina sidor, vi kommer då att åtgärda felet så snart som möjligt.