Uppsägning

När du skall flytta måste lägenheten sägas upp. Detta skall göras skriftligt via brev eller till vår e-post [email protected] Ange ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer om vi behöver kontakta dig. Är ni två på kontraktet ska båda säga upp kontraktet. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Vi utgår från mailet eller poststämpelns datum. Ange också om lägenheten är ledig tidigare än uppsägningstidens utgång. En skriftlig bekräftelse att vi mottagit uppsägningen skickas sen till er postadress.
Uppsägningstiden är tre kalendermånader, räknat från den sista dagen i den månad då du säger upp lägenheten. Om du säger upp lägenheten den 25 januari är uppsägningstiden tom 30 april. Under den tiden måste du betala hyran och även till lägenheten hörande kostnader under hela uppsägningstiden.