PRESSMEDDELANDE: Galären har träffat avtal om utbyggnad av lokalerna för Pensionsmyndigheten i Luleå genom en utökning i befintlig byggnad samt en tillbyggnad på den fastighet där Pensionsmyndigheten sedan tidigare finns.

Det nya hyresavtalet på Skutviken innebär en ny total yta på ca 2000 kvadratmeter vilket är en ökning med 600 kvm. I samband med att Pensionsmyndigheten tillträder de nya ytorna i Juli 2019 så förlängs det befintliga hyresavtalet med fyra år samtidigt som det ger plats för drygt 30 nya medarbetare.

– Vi är mycket glada att Pensionsmyndigheten valde att utöka sina ytor och förlänga sitt avtal med oss, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. 

Pensionsmyndigheten är en hyresgäst med höga krav på teknik och säkerhet vilket Galären uppskattar.

– Tack vare utbyggnaden kan vi nu flytta upp delar av vår IT-avdelning från Stockholm till Luleå. Främst är det utvecklingen av Luleå Tekniska Universitet och närheten till Försäkringskassan och Skatteverket som gör att vi väljer att flytta en hel avdelning till Luleå. Det är mycket duktigt och kunnigt folk här uppe, säger Peter Larsson, Platschefen på Pensionsmyndigheten i Luleå.

För utförligare upplysningar, kontakta Galärens vd, Gunnar Tåhlin, på 070-648 14 10 eller gunnar.tahlin@galaren.se

Fler nyheter