PRESSMEDDELANDE: Galärenfonden som instiftades 2018 går nu in och stöttar Luleå Pride 2019. Galären har varit med och stöttat Luleå Pride sedan starten. Nu använder vi Galärenfonden för att Luleå Pride ska ge mångfalden liv.

Luleå Pride anordnas för 8:e året i rad den 14-16 juni 2019. Festivalen håller som vanligt till i Stadsparken i Luleå centrum och håller även aktiviteter på intilliggande platser. Under lördagen går den årliga prideparaden genom staden som genom åren engagerat tusentals människor.

– Vårt stöd och deltagande i Luleå Pride är viktigt ur många aspekter. Livet i staden handlar inte bara om byggnader, utan om livet mellan husen, säger Gunnar Tåhlin vd på Galären. Galärens sociala ansvar innebär att arbeta för en inkluderande stad och alla människors lika värde, berättar Gunnar Tåhlin vidare.

-Vi är mycket glada för att Galären varje år stöttar Luleå Pride och rätten att vara sig själv – oavsett sexuell läggning, oavsett könsidentitet och oavsett hur en uttrycker denna, säger Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Det är väsentligt att aktörer både tar ställning i frågorna och tar ansvar i den egna verksamheten. Kommunens, företagens och andra organisationers bidrag i RFSL’s satsning på Luleå Pride är avgörande för evenemangets fortlevnad. Vi ska fortsätta lyfta hbtq+frågor genom information, kunskap, kultur, aktiviteter och färg i hela Luleå centrum! Tillsammans skapar vi en mer inkluderande kommun och region, berättar Joakim vidare.

I år kommer Luleå Pride att bjuda på en inkluderande festival med artister, föreläsningar, och roliga aktiviteter under hela pridehelgen i juni.

– Vi är mycket stolta över vårt bidrag till Luleå Pride, säger Veronika Johansson, Marknadschef på Galären. Förutom ett ekonomiskt bidrag så kommer vi även att finnas där och engagera oss på plats under festivalen, berättar Veronika vidare.

För utförligare upplysningar, kontakta:

Gunnar Tåhlin, vd Galären, 070-648 14 10 eller gunnar.tahlin@galaren.se
Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län, 073-817 59 25, ordforande@lulea.rfsl.se
Helena Carlsson, kassör RFSL Luleå och norra Norrbottens län, 072-541 42 03, helena@lulea.rfsl.se

Om Galärenfonden:
Galärenfonden är en viktig del i Galärens sociala ansvarstagande. Vi ska genom Galärenfonden stötta, inspirera och hjälpa kreativa entreprenörer att förverkliga sina drömmar med hjälp av vår kunskap och vilja att verka för en stad i rörelse.
Fonden ger ekonomiskt stöd till enskilda initiativ, föreningar och organisationer som ger staden liv. Varje år fördelas över en miljon kronor som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande. Fonden upphandlar också offentlig konst och konstnärliga utsmyckningar till Galärens nyproducerade bostadsfastigheter.

Om Luleå Pride:
Luleå Pride arrangeras av RFSL Luleå och norra Norrbottens län och anordnades för första gången år 2012. Sedan dess har festivalen blivit en årlig folkfest i hjärtat av Luleå.
Vårt långsiktiga mål med Luleå Pride är att skapa ett bättre samhälle för alla. Vi tror att vår festival gör Norrbotten till en bättre plats att leva på. Genom att synliggöra hbtq-personer, utbilda och roa människor under Luleå Pride-helgen tror vi att synen på hbtq-personer förändras. På köpet får vi ett mer jämställt och mångfacetterat län där alla människor har möjlighet att leva på lika villkor.

Fler nyheter