I mitten av 1990-talet räddade Galären Brandforsmagasinet i centrala Luleå när man istället för att utnyttja husets rivningsrätt byggde om den klassiska byggnaden till bostäder – nästan 30 år senare vårdar vi huset på nytt. Bland annat tilläggsisolerar vi taket och lägger ny bandtäckt plåt för att spara energi och eliminera den isbildning som varit. Läs mer här.

Fler nyheter