Förhandlingen med Hyresgästföreningen om hyrorna för Galärens bostäder 2019 är nu klar.

Parterna är överens om en höjning med 1,8 %.

De nya hyrorna gäller från och med 2019-04-01 och justeras retroaktivt på nästa avi. Där ser du även den nya hyran som du skall betala.

Har du frågor om din nya hyra, kontakta oss på 0920-23 51 51.

Fler nyheter