Luleå kommun, fastighetsägarna och Visit Luleå gör en gemensam satsning på att Luleå ska få utmärkelsen Årets stadskärna 2021.

Hedersbetygelsen delas ut till den stad som, under närmast föregående år, gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

– Att privata och offentliga aktörer tillsammans ökar takten kring att utveckla Luleå centrum är ett bevis på att vilja framåt och följa med utvecklingen. Upplevelsebaserade stadskärnor kommer att hjälpa till att skapa levande centrum med fler mötesplatser och här har fastighetsägarna en betydande del av ansvaret, säger Anna Forsman, näringspolitisk ansvarig för Fastighetsägarna MittNord i Luleå.

– Som fastighetsägare är vi en viktig aktör för att bidra till en positiv stadsutveckling, konstaterar Gunnar Tåhlin, VD på Galären. Vi har i dag en bra mix av restauranger, butiker och hotell i våra lokaler i centrum. Vi fortsätter att satsa på en attraktiv stadskärna. Vårt mest aktuella samhällsbyggnadsprojektet siktar på en nydanande förädling av centrum, när brandstationstomten kan bebyggas med hotell, butiker och bostäder .

Fler nyheter