Luleå är centrum i Luleåregionen, en befolkningskoncentration med 170.000 invånare på närmarknaden. Inom dagsavstånd bor drygt en halv miljon människor. Det gör Luleåregionen till den största ekonomiska regionen norr om Stockholm.

Luleå är knutpunkt för infrastrukturen i övre Norrland och affärscentrum för hela Barentsregionen. Tillsammans med grannstäderna Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix har regionen världsledande basindustri inom stål, trä och papper samt en mycket stark ICT-bransch med elektronikspets. Luleåregionen är också Norrlands dominant inom livsmedelsproduktion.

Utbildningsstad
Luleå tekniska universitet har 15 000 studenter och 1 800 anställda. På universitetet bedrivs kvalificerad forskning i nära samarbete med näringslivet. Inom metallurgi, gruvteknik och högpresterande stål anses forskningen vara bäst i världen.
Världsledande basindustri
Näringslivet i Luleå har både bredd och djup. Världsledande basindustrier (SSAB, Plannja, Gestamp Hardtech, Ferruform) verkar sida vid sida med mindre verkstadsföretag och en diversifierad tjänstesektor. I Luleå finns även metallurgiska forskningsinstitutet Sverea Mefos
Urstark handel
Luleå uppvisar en extremt stark utveckling inom handeln. Särskilt sällanköpshandeln är mycket stark. Luleås största handelsområden är Notviksstan (fd Luleå Homecenter), Luleå centrum och Storheden. Galären äger kommersiella fastigheter i dessa områden samt i småföretagsklustret i Ytterviken.

The Node Pole
Luleå är också The Node Pole–  ett nav för teknikintensiva och energikrävande verksamheter. Luleå har en rad IT-företag med nationell och internationell ryktbarhet. Bland de största etableringarna i staden på senare år märks Facebooks investering i gigantiska serverhallar. Se kortiflmen om Facebook och The Node Pole på Youtube.

Goda kommunikationer
Närmare 8 000 personer pendlar till Luleå varje dag. Luleå är också Swedish Laplands största destination och står för närmare 30 procent av turistomsättningen i Norrbotten. Kommunikationerna är mycket goda. Luleå Airport är landets femte största flygplats med fem inrikeslinjer, 20 charterbolag och drygt en miljon passagerare om året. Luleå Hamn är Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Stålpendeln går dagligen med stålämnen på järnväg från Luleå till Borlänge.

Mer om Luleåregionen här!

En tävling full av vinnare

Under två veckor pågick kampen som skulle avgöra vilka som var mest vältränade - Luleås seniorer eller brandmän.

Jenni Hiirikoski om #rekordmatchen

"Det var ett fantastiskt ögonblick när vi åkte ut genom björngapet och såg att läktarna var fullsatta. Vi kände verkligen att vi hade hela staden bakom oss."

"Gamla människor ska inte sitta ensamma och bortglömda."

Hon rymde som 15-åring till Luleå för att starta en karriär inom vården. En karriär som varade hela hennes yrkesliv. I dag lever Eyvor Eriksson ett socialt liv på trygghetsboendet på Floras Kulle.