Kommunen har gett Galären, Lerstenen, HSB och Riksbyggen klartecken att gå vidare med sina byggplaner i kvarteret Bävern i centrala Luleå, en av stadens mest attraktiva tomter.

Galären och Lerstenen tog i fjol, i samarbete med arkitektbyråerna Snøhetta och Tirsén & Aili, fram ett spännande byggförslag för kvarteret som ska utvecklas när brandstationen flyttar till Porsödalens industriområde.

– Grundidén är att ge kvarteret en stark arkitektonisk identitet, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Byggplanerna omfattar bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen. Hotellet med cirka 150 rum kommer att ligga på andra sidan gatan från Kulturens hus. Flera butiker och ungefär 200 bostäder ryms i förslaget. Där finns även ett torg med fontän och en gångbro över Bodenvägen och ut över vattnet i Norra hamn.

Jenny Osuldsen från Snøhetta arkitketbyrå, Olso berättar om byggförslaget för pressen. Foto: Galären

– Det här är ett av Luleås absolut bästa lägen, konstaterar kommunalrådet Niklas Nordström. Det kommer att bli en viktig del i att förnya Norra hamn samtidigt som ett nytt hotell ger många nya jobb till besöksnäringen.

Nästa steg är att kommunen och fastighetsbolagen kommer överens i ett avtal. Luleå kommun ska även ta fram en ny detaljplan för området.

Media som skriver om byggplanerna: Norrbottens-KurirenSveriges RadioSVTNorrbottens AffärerAffärer i NorrDagens fastighetsaktieFastighetssverige

Tirsén & aili (2)
Snøhetta
Brandstationen

Galären byter tak på klassisk byggnad

Galären renoverar på höga höjder när det klassiska Brandforsmagasinet behöver omvårdnad.

Galären gör bostäder av p-hus

Karpen går mot en vackrare framtid.

Danskt tegel på tapeten

Handslaget, dubbelbränt och livfullt.
Vår förkärlek till danskt tegel håller i sig.