Kommande projekt
En ny entré till Luleås innerstad väntar.
Utveckling av kvarteret Bävern

Under en presskonferens på den nuvarande brandstationstomten i kvarteret Bävern den 23 juni kunde Luleå kommun berätta att en avsiktsförklaring tagits fram för utvecklingen av platsen. Avsiktsförklaringen har tecknats mellan Luleå kommun och Galären, Lerstenen, Riksbyggen och HSB.

Kvarteret Bävern intill Luleås stora infart ska utvecklas till ett levande område med bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen. Ett förslag till avsiktsförklaring för att utveckla den nuvarande brandstationstomten har tagits fram mellan Luleå kommun och byggherrekonsortiet.

Avtalet har upprättats mellan parterna för att skapa arbetsro och ram inför kommande detaljplan och exploateringsavtal. Ärendet för kvarteret Bävern kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti.

– Vi är otroligt glada och stolta över att tillsammans med de andra fastighetsbolagen kunna presentera avsiktsförklaringen med Luleå Kommun för kvarteret Bävern. Detta innebär att det arbete vi tillsammans lagt ner på att utveckla idéer för området med en stark arkitektonisk identitet nu är ett steg närmare att bli verklighet, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Brandstationstomten har en viktig placering i stadsrummet i Luleå och måste tas väl omhand. Det är jag säker på att vi fyra fastighetsaktörer som gemensamt gör detta kan förvalta på ett bra sätt, berättar Gunnar vidare.

Idéskisserna till kvarteret Bävern baseras på modern arkitektur med bostäder, hotell och mötesplatser. Det illustrerar också möjligheterna att skapa en helt ny entré till innerstaden. Skisserna för projektet omfattar idag drygt 200 bostäder, hotell med ca 150 rum, lokaler om ca 2 300 kvm och ca 200 parkeringar under mark.

Samtliga illustrationer i projektet: Snöhetta i samarbete med Stark Arkitekter (Fd. Tirsén & Aili Arkitekter).