2022-12-21
Sista anbudsdag2023-01-16ProjekttypTotalentreprenadKontakt Eposterik.lundkvist@galaren.se
LägeCentrum, LuleåAnsvarig ProjektledareErik LundkvistKontakt telefon070-300 11 51

Totalentreprenad VENT inklusive tillhörande El & VS arbeten på fastigheten Gersen 3 med adress Varvsgatan 63A i Luleå.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Ladda hem aktuella filer nedan.

Anbud ska vara oss tillhanda senast 2023-01-16.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare, Erik Lundkvist.


Bild på fastigheten Gersen 3.

Förfrågningsunderlag

Administrativa föreskrifter Aggregatbyte Kv Gersen 3
af-del-aggregatbyte-kv-gersen-3-daterad-2022-12-02.pdf
Rambeskrivning Utbyte aggregat TA1 FA1 Gersen 3
rambeskrivning-utbyte-aggregat-ta1-fa1-gersen-3-2022-12-02.pdf
Bilaga 1 Aggregatbyte TA1 FA1 Kv Gersen 3
bilaga-1-aggregatbyte-ta1-fa1-kv-gersen-3.pdf
Bilaga Produktblad bef Aggregat TA1 FA1
bilaga-produktblad-bef-aggregat-ta1-fa1.pdf
Bilaga bef Styr för bef Aggregat TA1 FA1
bilaga-bef-styr-for-bef-aggregat-ta1-fa1.pdf
Kv Gersen 3 LUFT ritning nr 57;07
kv-gersen-3-luft-ritning-nr-5707.pdf
Kv Gersen 3 LUFT ritning nr 57;08
kv-gersen-3-luft-ritning-nr-5708.pdf
Kv Gersen 3 VS ritning nr 50-1
kv-gersen-3-vs-ritning-nr-50-1.pdf
Kv Gersen 3 VS ritning nr 50-6
kv-gersen-3-vs-ritning-nr-50-6.pdf
Underhålls Serviceprot.ventaggregat Galären 2022
underhalls-serviceprotventaggregat-galaren-2022.xls