2022-02-08
Sista anbudsdag2022-03-23ProjekttypTotalentreprenadKontakt Epostmattias.nilsson@galaren.se
LägeYtterviken, LuleåAnsvarig ProjektledareMattias NilssonKontakt telefon070-350 69 24

Förfrågningsunderlag gällande om- och tillbyggnad på fastigheten Bindaren 20 med adress Gårdsvägen 11 på Ytterviken i Luleå.

Entreprenaden indelas i två entreprenader avseende bygg:
1: Ombyggnad befintlig hall: ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av befintliga fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil.
2: Nybyggnad hall: avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2 613 m2 samt markarbeten under byggnad.

EL-VS-Vent entreprenader gäller nybyggnad hall.

Anbud bygg ska vara Galären tillhanda senast 2022-03-14 och anbud installationer skall vara Galären tillhanda senast 2022-03-23.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Uppdatering 2022-02-28: Följande handlingar har nu kompletterats FFU och ligger bland filerna att ladda ner nedan:
– Rambeskrivning EL-Tele daterad 2022-02-14
– Rambeskrivning VVS och SÖ daterad 2022-02-14
– Bilaga uppgifter el i styr 2022-02-14


Bild på fastigheten Bindaren 20, foto: Anders Alm.

Förfrågningsunderlag

Administrativa föreskrifter daterad 2021-12-17
AF-del-Bindaren-20-2021-12-17-Nybyggnad.pdf
Rambeskrivning hus daterad 2021-12-14
Rambeskrivning-hus-2021-12-14.pdf
Rumsbeskrivning Bindaren 20 daterad 2022-02-04
Rumsbeskrivning-Bindaren-20-2022-02-04.pdf
Brandskyddsbeskrivning daterad 2021-01-14
FSN2-1-Brandskyddsbeskrivning-2022-01-14.pdf
Brandritning daterad 2021-01-14
FSN9-1-Brandritningar-2022-01-14.pdf
Kv Bindaren ,Luleå Ljudstandard dat 2022-01-27
Kv-Bindaren_Lulea_ljudstandard_2021-01-27-003.pdf
KV bindaren 20 Energibalansberäkning 2022-02-03
Kv-Bindaren-20-Energibalansberakning.pdf
Markteknisk undersökningsrapport 2021-12-03
MUR-Geoteknik-Kv-Bindaren-20-nybyggnad.pdf
Ritning Plan geoteknisk G-12.1-001
G-12.1-001.pdf
Geoteknisk sektion G-12.2-001
G-12.2-001.pdf
Köksritningar: Beredning- uppställning REV 1
Beredning-Uppstallning-REV-1.pdf
Köksritningar: Mötesplats 201, REV 1
Motesplats-201-REV-1.pdf
Köksritningar: Mötesplats 211, REV 1
Motesplats-211-REV-1.pdf
Köksritningar: Mötesplats 125, REV 1
Motesplats-125-REV-1.pdf
A ritningar enligt Handlingsförteckning daterad 2022-02-03
A-ritningar-220203-FFU-Kv-Bindaren-20.zip
DWG ritningar daterade 2022-02-04
FFU-Kv-Bindaren-20-DWG.zip
Bindaren 20 Golvytor daterad 2022-02-04
Bindaren-20-Golvytor-2022-02-04.pdf
Rambeskrivning EL-Tele 2022 02 14
Rambeskrivning-EL-Tele-FFU.pdf
Rambeskrivning VVS och SÖ 2022 02 14
Kv-Bindaren-Rambeskrivning-VVS-och-SO.pdf
Bilaga uppgifter El i styr Tillbyggnad kontor Kv Bindaren 20 dat 2022 02 14
Bilaga-uppgifter-El-i-styr-Tillbyggnad-kontor-Kv-Bindaren-20-dat-2022-02-14.pdf