Mina sidor »

Utförda projekt

Hotell Savoy har återuppståttKvallstid_savoytext_2013 04 12Galären har under 2014 byggt om  hotellfastigheten på Storgatan. Det nya hotellet på ca 4000 kvm har fått en modern designprägel både exteriört och Luleås anrika Savoy Hotell har återskapats med ny, modern arkitektonisk design interiört och exteriört. Ca 80 hotellrum, spa, restaurang m fl faciliteter samt helt ny fasad mot Storgatan.Minnesgoda Luleåbor minns säkert Hotell Savoy med nattklubben El Toro. Efter Savoyepoken drevs hotellet under varumärket MAX Hotel. Sedermera tog Comfort över driften. När de flyttade ut i mars i år bestämde sig Galären för att bygga om de 4.000 kvadratmeter stora hotellokalerna från grunden – med Savoy hotell i åtanke. Galärens målsättning är att "Hotell Savoy" ska ingå som en del i det nya hotellnamnet, oberoende av vem som kommer att driva hotellet.

Trygghetsboende i centrum
Torsken5_Hermelinsg_kopmang_700_456_px

Galären har byggt 65 nya bostadslägenheter i kvarteret Torsken i centrala staden. Fastigheten omfattar tre byggnader i hörnet Hermelinsgatan-Storgatan-Köpmangatan där Galären nu byggt nytt, byggt om och byggt till.

47 st av nya lägenheterna är anpassade för trygghetsboende, där hyresgästerna har egna bostäder med tillgång till social samvaro och trivsel i gemensamma lokaler. Gemensamhetsytor för trygghetsboendet skapas på entréplanet. Trygghetsboendet har fått namnet Floras Kulle Trygghetsboende.
En äldre byggnad mot Köpmangatan har rivits för att ge plats för det nya hus på fem våningar som i huvudsak ska nyttjas för trygghetsboende.

Det hus som vetter mot Storgatan har behållits och byggats på med vindslägenheter. Dessutom har man skapat nya lägenheter mot både Hermelinsgatan och Storgatan.
En befintlig port på Storgatan har också byggts igen med en sk infill och här hittar man nu en resturang i markplan och lägenheter på övriga våningsplan.

Alcatraz- Norrlands största anläggning för upplevelserAL

Alcatraz är namnet på det upplevelsecenter som Galären byggt under 2017 i en befintlig byggnad på Spantgatan 12.
Upplevelsecentret erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med allt från Spa, konferenslokaler, foodcourt med flera olika restauranger och caféer, evenemangslokaler för mässor, gokart, paintball, lasergame, radiobilar och mycket annat och inte minst ett stort antal celler för Prison island.2.
Det handlar om en total ombyggnation av fastigheten och upplevelsecentret har en yta om ca 8000 kvm.
Arkitektoniskt utmanar byggnaden både staden och lockar till sig människor att vilja se mer.
Verksamheten vänder sig till olika målgrupper. Barnfamiljer, kompisgäng, företag, föreningar och organisationer kommer att kunna skräddarsy akiviteter som passar just dem.

Sparven

I slutet av 2012 färdigställdes de nya bostadshusen i kvarteret Sparven med 43 hyreslägenheter, gemensamhetsutrymmen, garage med 36 platser, konstnärlig utsmyckning mm. Projektet är Galärens hittills största och Luleås första Miljöbyggnad (nivå Silver). Projektet omfattar ett gathus och två sammanbundna gårdshus.

Extraisolerade ytterväggar, energisnåla belysningsarmaturer med senaste LED-teknik, sedumtak samt individuell lägenhetsmätning v el och varmt och kallt vatten samt fjärrvärme är exempel på energibesparande åtgärder som integrerats i fastigheten. Stor vikt har lagts vid den arkitektoniska utformningen. Exempelvis har husfasaderna klätts med svart Pedersentegel.

Tre konstnärer fick uppdraget att ta fram skulpturer, målningar och bilder för att konstnärligt smycka både bostadshusen och den gemensamma innergården.

Bergströmska gårdengala%cc%88ren_bergstro%cc%88mska

Bergströmska gården är den äldsta byggnaden i Luleå centrum. Tomten bebyggdes ursprungligen under 1600-talet.

Ett omfattande restaureringsprojekt har genomförts i samarbete med bl.a. Luleå kommun, Norrbottens museum och Länsstyrelsen för att med hållbarhet säkra fastighetens historiska och kulturella värden.
Utöver den fysiska byggnaden kommer bolag verksamma inom film/tv, design, kommunikation, konst, text, app och webbutveckling att finnas under ett tak. Huset kommer att ha både fasta platser och gästplatser. I huset kommer det att finnas labb och öppna mötesytor. På gården har det även byggts en helt ny del för restaurang och innergården har återställs till sin forna glans.    

45 stadsradhus på Mjölkudden
140121_Kv Radiomasten_Visualisering_fr_Mjolkuddsvagen_600Galären har byggt ett helt nytt kvarter bestående av 45 stadsradhus i kvarteret Radiomasten på Mjölkudden i Luleå.
I etapp 1 som rymmer 22 av de 45 husen var det inflyttning i november 2015. I etapp 2 som rymmer resterande 23 hus var det byggstart december 2015 och inflyttning under december 2016 samt februari 2017.
Området där bebyggelsen tar plats ligger mellan Tunaskolan och bostadsområdet Radiomasten. Den nya bostäderna  har ett stadsmässigt arkitektoniskt uttryck på framsidan mot gatan, medan baksidorna utgörs av mindre, privata gårdar. Stadsradhusen har byggts i tre plan mot gatan och två plan samt terrass mot gårdssidan. Stadsradhusen har sålts som bostadsrätter. Mer info om projektet finns här!

Cramo

2012 färdigställdes helt nya lokaler för Cramo på Traktorvägen på Ytterviken. De 1.600 kvm omfattar kundentré, butik, kontor och lager i ett för Cramo helt nytt läge med goda logistiska möjligheter.

Moderna och Sogeti

På Västra Varvsgatan, fastigheten Hägern 11, har Galären de senaste åren genomfört en total exteriör och interiör ombyggnad. Stora insatser har gjorts för att skapa ett energieffektivt hus med miljövänliga lösningar. Hyresgäster är bl.a.. försäkringsbolaget Moderna Försäkringar och IT-konsultföretaget Sogeti. Byggnaden är miljöcertifierad enligt systemet GreenBuilding.

Nya Stationsgatan

 

stationsg2

                                                                                "Nya" Stationsgatan mellan Rådstugatan och Tullgatan, fotomontage av Tyréns.

Projektet
Luleå kommun och Galären har tillsammans skapat ytterligare en mötesplats i centrala Luleå. Det förslag som tagits fram med bredare trottoar och träd mm. skall nu i höst bli verklighet på den del som Stationsgatan mellan Rådstugatan och Tullgatan utgör.

Att skapa attraktiva mötesplatser är en av stadsbyggandets stora utmaningar. Att bygga om gatumiljön med träd, belysning och breda gångbanor skapar tillgänglighet året runt och ger plats för uteserveringar och annan affärsverksamhet. Tydligare gångstråk längs Stationsgatan binder ihop staden och skapar en positiv inverkan även på angränsande gator.

Med ett ökat flöde av gående, i kombination med  bättre entréer och möjliga uteserveringar mot gångstråket, ökar möjligheterna för kommersiella lokaler på gatornas markplan.

Tillgänglighetsanpassning
Nivåskillnaden mellan trottoar och golvnivå i butiker och trapphus kommer att i de flesta fall försvunnit då vi strävat efter att höjden på trottoar skall hamna på samma nivå som golv invändigt. Vattenutkastarna från stuprören ansluts under mark och minskar halkrisken under den kalla perioden.

 

Restaurangrestaurang1

På Stationsgatan har vi iordningställt en lokal i markplan med ett street food koncept för hamburgare, Bastard Burgers.
På den parallella Köpmangatan har vi anpassat 320 kvm för en helt ny kvarterskrog. Denna är belägen i nybyggda bostadsfastigheten i kvarteret Sparven. Under hösten 2015 flyttade en ny spännande Tapas restaurang in i lokalen, Tapas de Papa.

 

 

 

Axfood
För Axfood byggde Galären 2012 helt nya lokaler på Ödlegatan. Lokalerna skräddarsyddes för Axfoods specifika behov av en snabbgross med smarta logistiklösningar. Byggnaden är GreenBuilding-certifierad.BDXPå Ytterviken, närmare bestämt Depåvägen, har Galären färdigställt drygt 1200 kvm lokaler för BDX. Befintliga lokaler har byggts om för att anpassas efter deras verksamhet. BDX erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. De arbetar över hela landet, med Norrland är hemmamarknaden. Lokalerna stod klara i april 2013.

MomentumMomentum, som är en av Sveriges ledande leverantörer av industrikomponenter med lokal lagerhållning och försäljning har i början av 2013 flyttat in i nya lokaler i samma fastighet som Cramo på Traktorvägen på Ytterviken. Galären har specialanpassat drygt 1000 kvm lokaler för företaget.