SvenskaEnglish - Computer generated translation

Kommande projekt

Trygghetsboende på Bergviken

Galären gick vinnande ur Luleå kommun markanvisningstävling för att bygga och driva trygghetsboende inom stadsdelen Bergviken i Luleå. Fastigheten som ska bebyggas är Daggkåpan 2 som ligger intill Bergvikens vård och omsorgsboende.

trygghetsboende

Skiss på trygghetsboendet vy mot Majvägen:Skiss Tirsén & Aili Arkitekter

Trygghetsboendet kommer att bestå av 4 byggnader som omfamnar en stor inglasad vinterträdgård.

Gestaltningen kommer att ta upp delar av den arkitektoniskt spännande skolan som stod på platsen tidigare.
Det vinnande förslaget består av ca 100 lägenheter, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Trygghetsboendet byggs även för att klara miljöbyggnad i nivå silver som miljöcertifiering.

Punkthus med 110 bostäder

På Varvet i centrala Luleå planerar vi för ett 14-våningars punkthus med 110 bostäder samt lokaler för en livsmedelsbutik i markplan. Samtidigt vill vi bygga på två våningar på den intilliggande, befintliga kontorsbyggnaden på fastigheten Hägern 11. Nybyggnationerna ska certifieras enligt systemen Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding (kontor och butik).

Byggplaner för Luleås norra entré

Pressmeddelande 2

Galären och Lerstenen har med hjälp av Snøhetta Arkitekter, Oslo och Tirsén & Aili Arkitekter, Luleå, tagit fram ett förslag om att få bebygga den tomt i centrala Luleå där vi idag hittar brandstationen.
Byggplanerna innefattar bland annat ett hotell, bostäder, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen.

 

Ny stadsdel i Röda Havet

Galären och HSB Norr har i samarbete med Bengt Aili på Tirsén och Aili Arkitekter tagit fram ett förslag att i en ny stadsdel i Luleå bygga 400-500 bostäder i Luleå.

Området är planerat till Röda Havet, den vattenspegel som gränsar till bl a Landstingshuset och OK Center vid Bodenvägen. Projektet omfattar hyres- och bostadsrätter samt studentbostäder och ett hotell. Här kan de boende erbjudas ett mycket centralt boende, som även inkluderar möjlighet till egen båtplats. Det nya hotellet planeras byggas i anslutning till korsningen vid Bodenvägen-Svartövägen.

För den nya vattennära stadsdelen planeras en förbättrad farledsaccess ut i Norra Hamn så att mindre båtar bekvämt kan passera via en breddad passage under Bodenvägen. Projektet Röda Havet kommer därför att kräva ett mycket omfattande planeringsarbete.