Mina sidor »

Galärens ansvar (CSR)

Som fastighetsutvecklare har Galären ett stort ansvar. Vårt sociala ansvarstagande innebär bl a att vi värnar om en god arbetsmiljö, har tydliga etiska riktlinjer, motverkar diskriminering och förespråkar mångfald. Vår hållbarhetspolicy syftar till att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. I trycksaken "Galärens Lilla Gröna" berättar vi mer om vårt miljöarbete och förklarar byggbranschens olika miljösystem.

Galärens årsredovisning
I samverkan med olika intressenter eftersträvar vi att bedriva fastighetsutveckling som uppfyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle – vi bygger gröna hus. Läs gärna mer i vår senaste årsredovisning.

Galärens senaste årsredovisning (Läs online)

I företaget finns en särskild miljögrupp med representanter från bolagets samtliga avdelningar. Miljögruppen initierar och driver frågor inom ramen för Galärens miljöansvar.

Gröna satsningar
Som företag vill vi gärna vara en förebild, även om vi är väl medvetna om att vi är långt ifrån klara med vårt miljöarbete. Därför ersätter vi successivt vår gamla vagnpark med hybridfordon. Vårt eget kontor (GreenBuilding-certifierat) är ombyggt precis som vi renoverar och bygger grönt för våra kunder. Här kan du läsa mer från ett av våra referensobjekt. För våra kunders räkning har vi tecknat samarbetsavtal om grön vattenkraftsel till alla våra fastigheter. Galären och Luleå Energi har även tecknat avtal om samarbete kring utveckling av vindkraft. Vår devis GALÄREN BYGGER GRÖNA HUS är ett löfte till marknaden att vi tar ansvar för miljön och framtiden.

Energikrävande klimat
Luleå är en metereologiskt kall region med vinter och mörker nästan sju månader om året. Galärens fastighetsbestånd förbrukar, av naturliga skäl, stora mängder energi. Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för närmare 40 procent av landets energiförbrukning. Därför ger vi hög prioritet till energibesparingar och hållbara investeringar.

Green Building
Galären är det enda fastighetsbolag i Norrbotten som tilldelats miljöcertifieringen GreenBuilding för effektiva energibesparingar vid nybyggnationer och renoveringar. 2010 fick vi Luleå Energis energipris, 2012 Luleå kommuns miljöstipendium för hållbarhet. Galären är medlem i Sweden Green Building Council.

Energieffektiva besparingar
I samband med renoveringar och nybyggnationer gör vi konsekvent betydande investeringar för att spara energi. Sedan 2005 har Galären, genom aktiva energisparåtgärder, sparat cirka 5,6 miljoner kWh i minskad energianvändning till följd av ombyggnad/renovering. Det motsvarar 280 villor med en årsförbrukning på 20.000 kWh.
Socialt ansvar
Som företag eftersträvar vi ett stort mått av socialt ansvarstagande. Vi vill uppfattas som en god samhällsmedborgare av omvärlden och egna medarbetare. Mångfald innebär att vi ser människors olikheter som en tillgång och som en möjlighet att ytterligare förädla kvaliteten i vår verksamhet. Som en erkänsla för våra stora CSR-satsningar tilldelades Galären utmärkelsen Årets Fastighetsprofil 2012 av Fastighetsägarna.