Mina sidor »

Företagspresentation

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och en justerad balansomslutning på ca 2 miljarder kronor. Vi förvaltar ca 100.000 kvm lokaler och äger drygt 480 bostäder. Vår inriktning är en hållbar utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad. Vi är ett GreenBuilding-certifierat företag och har tilldelats flera utmärkelser för vårt miljöarbete. Vi bygger gröna hus.

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

De senaste åren har vi i snitt startat ett nytt byggprojekt i månaden till en investeringskostnad av cirka 150 miljoner kronor per år. Vårt fastighetsbestånd med lokaler uppgår för närvarande till ca 100.000 kvadratmeter. Därtill äger och förvaltar vi ca 480 bostäder. Galärens miljöansvar är omfattande och innebär bland annat att vår fastighetsutveckling ska uppfylla villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Galären är medlem i Sweden Green Building Council. Galären blev det första företaget norr om Borlänge som lyckats få en Svanen-licens för bostäder. I januari 2016 hade endast åtta företag i Sverige tilldelats Svanenlicens (förutom Galären bl a NCC, PEAB, Skanska, Veidekke och Familjebostäder Göteborg).

2010 erhöll vi Luleå Energis prestigefyllda energipris för vårt envetna arbete att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. 2011 tilldelades vi Stora Byggpriset av Norrbottens Byggmästareförening för att vi "målmedvetet och visionärt" utvecklats till ett av länets ledande fastighetsbolag. 2012 erhöll vi Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling för att vi "gått före och visat vägen för ett hållbart byggande" och blev Årets Fastighetsprofil. Vår devis GALÄREN BYGGER GRÖNA HUS är ett löfte till marknaden att vi tar ansvar och värnar om miljön.

Galären har stabil ekonomi, vilket avspeglas i rankingen Högsta kreditvärdighet  (UC) och dubbel-A (Soliditet). Nettoomsättningen uppgår till ca 100 MSEK och den justerade balansomslutningen till cirka 2 miljarder kronor (31 december 2015). Läs gärna mer i vår senaste årsredovisning (nedan).

Galärens senaste årsredovisning (Läs online)

Som företag eftersträvar vi ett stort mått av socialt ansvarstagande. Vi vill uppfattas som en god samhällsmedborgare av både omvärlden och egna medarbetare. För oss innebär mångfald att vi ser människors olikheter som en tillgång och som en möjlighet att ytterligare förädla kvaliteten i vår verksamhet.